Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 29/03/2023 10:01 GMT+7

Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng:

Triển khai công tác tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Biên phòng - Sáng 13-2, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Triển khai công tác tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

ffff1
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Dự hội nghị có Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền của Quân ủy Trung ương và đại diện một số cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng.

Báo cáo kết quả thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng nổi bật năm 2018, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, năm 2018, Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền của Quân ủy Trung ương đã chủ động tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực chính trị tư tưởng, văn hóa. Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, đề án, kế hoạch, hướng dẫn hoạt động thông tin, tuyên truyền trước các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các vấn đề nhạy cảm, phức tạp được dư luận trong nước và quốc tế quan tâm; định hướng tư tưởng, thống nhất dư luận trong cán bộ, chiến sỹ và nhân dân, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giữ vững sự ổn định trong đơn vị; chủ động thông tin, tích cực, đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch.

Các cơ quan báo chí tích cực, chủ động đổi mới nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền, kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; là lực lượng xung kích đi đầu trong đấu tranh với các quan điểm sai trái, phản động, thù địch; góp phần xây dựng niềm tin của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong xã hội được Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cao.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương và đánh giá cao kết quả công tác tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội; đồng thời nhấn mạnh một số kết quả nổi bật thời gian qua.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu Ban Chỉ đạo của Quân ủy Trung ương về công tác thông tin tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới cần tập trung quán triệt và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; chủ động phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

gggg2
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Đẩy mạnh nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình; chủ động thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng; thực hiện tốt việc phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin, xử lý kịp thời, chặt chẽ, đúng định hướng những vấn đề quan trọng, nhạy cảm, phức tạp, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng kích động, chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Bên cạnh đó, cần tích cực đổi mới nội dung, hình thức, tăng thời lượng các chương trình, mở chuyên mục mới, cải tiến các trang chuyên đề theo hướng chuyên sâu tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, hợp tác khắc phục hậu quả sau chiến tranh…

Phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, đa dạng hóa các nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền; quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, các ấn phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí, ngăn chặn hiệu quả sự thẩm lậu các tài liệu, sản phẩm độc hại vào các cơ quan, đơn vị quân đội; chủ động bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật và công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân.

Hồng Pha

Bình luận

ZALO