Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 24/03/2023 01:11 GMT+7

Triển khai công tác tuyên huấn năm 2021

Biên phòng - Ngày 15-12, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tuyên huấn năm 2021. Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn chủ trì Hội nghị. Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP chủ trì điểm cầu tại Bộ Tư lệnh BĐBP.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP. Ảnh: Trọng Thành

Hội nghị đánh giá, năm 2020, công tác Tuyên huấn toàn quân được triển khai toàn diện, đồng bộ, có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc; đã bắt nhịp, thích ứng, năng động trước diễn biến phức tạp trong phòng, chống đại dịch Covid-19, xác định nội dung hình thức, phương pháp phù hợp trong lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng.

Hoạt động báo chí, tuyên truyền miệng đã phát huy tốt vai trò góp phần định hướng tư tưởng, dư luận, xây dựng, củng cố lòng tin, sự đồng thuận của toàn quân. Phong trào Thi đua Quyết thắng tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy toàn quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; hoạt động văn hóa, văn nghệ, văn học, nghệ thuật góp phần đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, công tác tuyên huấn toàn quân cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ chủ yếu: Tập trung xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; tổ chức tốt các hoạt động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động triển khai công tác giáo dục chính trị; làm tốt việc nâng cao chất lượng công tác quản lý báo chí...

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành Tuyên huấn toàn quân trong năm 2020.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức đề nghị, năm 2021 ngành Tuyên huấn toàn quân cần tập trung quán triệt tinh thần, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; cơ quan tuyên huấn trong toàn quân tiếp tục tham mưu, phối hợp tuyên truyền làm rõ nét hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng; tập trung thực hiện tốt phong trào Thi đua Quyết thắng và công tác thi đua khen thưởng; đấu tranh mạnh mẽ các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch....

Trọng Thành

Bình luận

ZALO