Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 14/04/2021 08:48 GMT+7

Triển khai chương trình “Ngôi nhà 100 đồng” trong thanh niên BĐBP

Biên phòng - Cục Chính trị BĐBP vừa ban hành Hướng dẫn số 88 về việc thực hiện chương trình tiết kiệm xây dựng “Ngôi nhà 100 đồng” trong thanh niên BĐBP.

Theo đó, “Ngôi nhà 100 đồng” được xây dựng từ tiền tiết kiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong lực lượng BĐBP, khuyến khích tất cả cán bộ, chiến sỹ tham gia, mỗi người tối thiểu 100 đồng/ngày. Ngoài ra, các đơn vị có thể vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trong và ngoài quân đội tham gia chương trình.

Về hình thức tiết kiệm, các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế để triển khai như tiết kiệm chi phí hàng ngày thông qua các mô hình, lao động gây quỹ, huy động các nguồn tài trợ... Đối tượng thụ hưởng là gia đình cán bộ, đoàn viên, thanh niên BĐBP và gia đình nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Mỗi ngôi nhà được xây tặng sẽ có trị giá 50 triệu đồng.

Để thực hiện hiệu quả chương trình này, Cục Chính trị BĐBP yêu cầu cơ quan chính trị BĐBP các tỉnh, thành phố, các đơn vị trực thuộc, chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông trong và ngoài lực lượng, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân, cán bộ, đoàn viên, thanh niên khu vực đơn vị đóng quân, các đơn vị kết nghĩa thấy được ý nghĩa nhân văn sâu sắc của việc tiết kiệm xây dựng “Ngôi nhà 100 đồng”. Bên cạnh đó, tổ chức đoàn các đơn vị, tuyên truyền trên mạng truyền thanh nội bộ, trong sinh hoạt đoàn để mọi cán bộ, đoàn viên, thanh niên đơn vị hiểu và có nhận thức đầy đủ, sâu sắc về việc tham gia tiết kiệm, từ đó tự giác đăng ký tham gia thực hiện chương trình...

Để thực hiện hiệu quả chương trình, ở mỗi cấp (cơ sở và cấp trực thuộc Bộ Tư lệnh) sẽ thành lập Ban vận động nhằm nghiên cứu, đề xuất hình thức tiết kiệm của đoàn viên, thanh niên và theo dõi quá trình thực hiện ở đơn vị. Số tiền tiết kiệm được từ các đơn vị sẽ được chuyển về Cục Chính trị BĐBP và Cục Chính trị sẽ chỉ đạo việc xét duyệt các gia đình được tặng “Ngôi nhà 100 đồng”, đảm bảo đúng đối tượng, chặt chẽ về hồ sơ, thủ tục. Qua đó, sẽ bàn giao tiền cho cơ quan chính trị BĐBP các tỉnh, thành phố, các đơn vị trực thuộc có đối tượng được thụ hưởng để triển khai xây dựng...

Hàng năm, Cục Chính trị BĐBP sẽ tổ chức sơ kết, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt chương trình. Theo kế hoạch, chương trình sẽ bắt đầu thực hiện từ tháng 3-2012 đến năm 2017.

Lê Hoàng

Bình luận

ZALO