Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 15/06/2021 08:08 GMT+7

Trên 2 triệu hộ dân tộc thiểu số thoát nghèo nhờ vốn tín dụng chính sách xã hội

Biên phòng - Theo Báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội, tính đến hết năm 2020, trên 1,4 triệu khách hàng là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đã được thụ hưởng hầu hết các chương trình tín dụng, với doanh số vay là 162.519 tỷ đồng.

Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội góp phần giúp đồng bào dân tộc thiểu số sản xuất, nâng cao đời sống, vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Cẩm Linh

Thời gian qua, các chương trình tín dụng chính sách xã hội dành riêng cho đồng bào DTTS đã đạt được hiệu quả thiết thực, góp phần giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội, ổn định an ninh trật tự tại địa phương…

Theo đó, vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần giúp đồng bào DTTS phát triển sản xuất, nâng cao đời sống và thoát nghèo, trong đó có trên 2 triệu hộ thoát nghèo, thu hút và tạo việc làm cho trên 165 nghìn lao động (trên 18 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài); giúp 211 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn là con em đồng bào DTTS được vay vốn học tập; xây dựng hơn 1,4 triệu công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; xây dựng hơn 216 nghìn căn nhà ở…

Được biết, Ủy ban Dân tộc đã chủ trì xây dựng, trình Chính phủ Báo cáo nghiên cứu khả thi, là cơ sở để Chính phủ xây dựng Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021-2030 trong thời gian tới.

Trong đó, 3/10 dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia này có sự tham gia của vốn tín dụng chính sách xã hội với tổng số vốn dự kiến là 42.399 tỷ đồng, bao gồm: Dự án 1 - Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; Dự án 3 - Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; Dự án 6 - Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch.

Cẩm Linh

Bình luận

ZALO