Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 05/10/2023 05:31 GMT+7

Tránh dàn trải trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Biên phòng - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, năm 2023, tỉnh Hà Giang được phân bổ 2.449 tỷ 836 triệu đồng (gồm cả nguồn vốn năm 2022 chuyển sang, không tính nguồn vốn chưa đủ điều kiện phân bổ).

Cán bộ BĐBP Hà Giang thường xuyên bám nắm địa bàn, chia sẻ kinh nghiệm trong chăn nuôi đàn gia súc phát triển kinh tế hộ gia đình. Ảnh: Nguyễn Bích

Tuy nhiên, đến ngày 31/8, toàn tỉnh mới giải ngân được 996 tỷ 936 triệu đồng, đạt 40,7%. Trong đó, kết quả giải ngân nguồn vốn cho đầu tư phát triển còn chậm, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư phát triển Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đạt 30,3% kế hoạch và một số dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giải ngân nguồn vốn sự nghiệp đạt thấp 19,6%...

Từ thực tế trên, quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo rà soát danh mục các dự án thực hiện 3 chương trình MTQG, sắp xếp thứ tự ưu tiên về tính khả thi, hiệu quả, khả năng giải ngân để điều chuyển kế hoạch bố trí vốn kịp thời. Đồng thời, phân cấp quản lý đầu tư nhưng phải tập trung, có trọng tâm, trọng điểm. Các địa phương rà soát lại danh mục dự án, cố gắng tránh đầu tư dàn trải, manh mún, rủi ro cao. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo những dự án có vốn đầu tư lớn.

Đẩy mạnh công tác phối hợp hoạt động giữa các sở, ngành, đơn vị trong việc triển khai thực hiện 3 chương trình MTQG trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường hướng dẫn, kiểm tra giám sát tình hình triển khai thực hiện các nội dung dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc các chương trình MTQG. Qua đó, phát hiện và đề nghị xử lý hoặc đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền nhanh chóng xử lý.

Cùng với đó, các địa phương tích cực chia sẻ, trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm với các địa phương có kết quả triển khai thực hiện tốt 3 chương trình MTQG có cơ chế, giải pháp điều hành phù hợp tình hình thực tế và đặc thù của địa phương.

Gia Bảo

Bình luận

ZALO