Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 22/09/2023 06:23 GMT+7

Trận địa tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ ngày càng củng cố vững chắc

Biên phòng - Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (viết tắt là Nghị quyết 35). Thực hiện Nghị quyết 35, 5 năm qua, Đảng ủy BĐBP đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp xây dựng, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong BĐBP, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Cục Chính trị BĐBP tổ chức Hội nghị Ban Giám khảo Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023. Ảnh: Trần Đức

Quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo

Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị triệt để lợi dụng những vấn đề nhạy cảm, bức xúc trong xã hội để tăng cường hoạt động chống phá; xuyên tạc, đẩy mạnh âm mưu “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhất là dịp diễn ra Đại hội Đảng các cấp, Ban Chấp hành Trung ương và Quốc hội họp bất thường với các phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt.

Trước tình hình đó, quán triệt và thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, Đảng ủy BĐBP đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong BĐBP nghiên cứu, học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, trước hết là đội ngũ cấp ủy, chỉ huy các cấp nhận thức rõ, nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết 35 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, để triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả; cụ thể hóa vào nghị quyết, kế hoạch, xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng.

100% cấp ủy, chỉ huy các cấp tiến hành xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 35; từng cấp ủy, tổ chức đảng nâng cao trách nhiệm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thống nhất chủ trương, giải pháp thực hiện. Hằng năm, cụ thể hóa vào nghị quyết lãnh đạo, chương trình hành động, kế hoạch công tác, đề ra giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình nhiệm vụ của đơn vị; lồng ghép nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết 35; Đề án “Quân đội phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới”; Chỉ thị số 47/CT-CT của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam...

Qua đó, làm cho mọi cán bộ, đảng viên và chiến sĩ nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò quan trọng của Nghị quyết 35; tăng cường xây dựng trận địa tư tưởng vững chắc, ổn định, phát huy sức mạnh tổng hợp và tinh thần trách nhiệm của mọi cán bộ, chiến sĩ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Giữ vững trận địa tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ

Quán triệt, thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, các cơ quan, đơn vị trong BĐBP đã triển khai nghiêm túc, chặt chẽ kế hoạch giáo dục chính trị gắn với thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Tập trung nâng cao chất lượng biên soạn tài liệu học tập chính trị, đổi mới hình thức, phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là các nội dung, chuyên đề về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy BĐBP.

Đồn Biên phòng Leng Su Sìn, BĐBP Điện Biên tổ chức giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tại Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Thọ. Ảnh: Trọng Thành

Qua đó, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với các nhà trường trong BĐBP, đã tổ chức lồng ghép, kết hợp giảng dạy các môn học khoa học xã hội và nhân văn với giáo dục cho học viên nhận thức sâu sắc về âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, nâng cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Đồng thời, các đơn vị duy trì nghiêm chế độ thông báo chính trị, thời sự; triển khai linh hoạt, hiệu quả các hình thức giáo dục, thông tin, tuyên truyền về âm mưu, phương thức, thủ đoạn chống phá ngày càng trực diện, tinh vi, thâm độc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Trước các sự kiện chính trị lớn của đất nước, Quân đội, những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, chủ động, kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng, thông qua đó, giáo dục cán bộ, đảng viên, chiến sĩ hiểu rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn, tính chất nguy hiểm, thâm độc của chiến lược “diễn biến hòa bình”, nâng cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, chấn chỉnh, khắc phục biểu hiện chủ quan, lơ là. Vì vậy, tình hình tư tưởng trong toàn lực lượng được giữ vững; “sức đề kháng” của cán bộ, chiến sĩ trước những thông tin xấu, độc được tăng cường, không hoang mang, dao động, có quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong phòng, chống dịch Covid-19 và tham gia giúp địa phương, nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, cứu hộ, cứu nạn.

Cùng với đó, tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ BĐBP tham gia sâu rộng “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” được tổ chức ở các cấp, đảm bảo chu đáo, chặt chẽ và nghiêm túc, trở thành đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu sắc tại các cơ quan, đơn vị; thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ BĐBP nêu cao tinh thần học hỏi, rèn luyện kỹ năng viết các bài chính luận; dàn dựng, biên tập sản xuất các phim phóng sự, video clip, chương trình phát thanh đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Số lượng và chất lượng các bài dự thi năm sau cao hơn năm trước, nội dung phong phú, sinh động, phản ánh khá toàn diện hoạt động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong BĐBP.

Chỉ tính riêng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ ba, năm 2023, có 60 đơn vị trong BĐBP tham gia, với 3.596 bài (tăng 1.690 bài so với năm 2022), trong đó, có 1.387 bài báo in; 1.136 bài báo điện tử; 1.028 bài tạp chí in; 25 bài video clip; 14 chương trình phát thanh; 6 phim phóng sự, tài liệu truyền hình. Ban Tổ chức đã trao 5 giải B, 10 giải C, 20 giải Khuyến khích cho các tác giả và nhóm tác có tác phẩm xuất sắc tham gia và lựa chọn 16 bài có chất lượng tham gia thi cấp toàn quân, trong đó có 2 bài báo in; 1 bài báo điện tử; 9 bài tạp chí in; 2 video clip; 1 chương trình phát thanh; 1 phim phóng sự, tài liệu truyền hình.

Trần Đức

Bình luận

ZALO