Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 29/09/2023 04:54 GMT+7

Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Biên phòng - Sáng 27-7, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức Hội nghị Tuyên truyền biển, đảo và “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” khu vực phía Nam năm 2020. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự và chỉ đạo hội nghị.

Quanh cảnh hội nghị. Ảnh: Đ.B

Hội nghị nhằm cung cấp thông tin về tình hình biển, đảo; nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo và hoạt động của “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” cho các báo cáo viên, lãnh đạo, các cơ quan báo chí trong và ngoài quân đội, nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo và tuyên truyền về “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, biển, đảo Việt Nam là bộ phận cấu thành chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; là không gian sinh tồn, cửa ngõ giao lưu quốc tế, gắn bó mật thiết với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đồng thời quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 36 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045", ngày 29-3-2018, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 354/QĐ/Ttg về việc đổi tên “Quỹ vì Trường Sa thân yêu” thành “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”. Đây là chủ trương đúng đắn của Chính phủ nhằm mở rộng phạm vi, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần quân và dân trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc, trong đó ưu tiên tập trung cho các địa bàn trọng điểm, chiến lược, nhất là huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương, các cơ quan thông tấn, báo chí và báo cáo viên các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, nhân dân và kiều bào ở nước ngoài về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Đồng thời, tăng cường tuyền truyền, vận động xây dựng “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”, tạo sự đồng thuận và có những đóng góp, ủng hộ thiết thực nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đối với nhân dân, cán bộ, chiến sỹ, góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; tích cực đấu tranh phản bác, làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị hòng xuyên tạc, phủ nhận, hạ thấp vai trò, khả năng của Quân đội trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, đảo, chia rẽ mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhân dân, Quân đội.

Đ.B

Bình luận

ZALO