Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 05/10/2023 07:31 GMT+7

Trách nhiệm bảo vệ môi trường đất không chỉ thuộc về cơ quan, tổ chức mà còn là trách nhiệm của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân

Biên phòng - Ông V. sống gần một cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng. Gần đây, ông nhận thấy cảnh quan môi trường xung quanh cơ sở này có dấu hiệu xấu đi, do đó, ông đã đề nghị chủ cơ sở có biện pháp bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, chủ cơ sở từ chối và cho rằng, trách nhiệm bảo vệ môi trường đất là của cơ quan, tổ chức Nhà nước. Trường hợp này, hành vi của chủ cơ sở có phù hợp quy định pháp luật hay không? - Nguyễn Văn Vinh (Lạng Sơn)

Ảnh: minh họa

- Căn cứ theo quy định của pháp luật, chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Điều 11 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân trong bảo vệ môi trường đất như sau:

1. Việc triển khai dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, hoạt động sản xuất nông nghiệp, sử dụng đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, sử dụng đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường đất, bảo đảm không làm ô nhiễm, suy giảm, thoái hóa chất lượng đất, không làm mất hoặc giảm khả năng sử dụng đất theo mục đích đã được xác định.

2. Việc chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản phải bảo đảm không làm ô nhiễm, suy thoái đất và được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

3. Việc sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm phải bảo đảm không gây tác động xấu đến cảnh quan môi trường, cản trở dòng chảy; trả lại đất đúng với trạng thái mặt đất theo yêu cầu của cơ quan giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Vậy, căn cứ theo quy định nêu trên, trách nhiệm bảo vệ môi trường đất không chỉ thuộc về cơ quan, tổ chức mà còn là trách nhiệm của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân. Do đó, chủ cơ sở phải có biện pháp bảo đảm không gây tác động xấu đến cảnh quan môi trường theo quy định.

BBP

Bình luận

ZALO