Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 06/12/2023 09:27 GMT+7

Trà Vinh: Tỉ lệ hộ nghèo giảm còn gần 2%

Biên phòng - Theo kết quả sơ bộ về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2022, toàn tỉnh Trà Vinh còn 5.661 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,97% so với số hộ dân cư toàn tỉnh (giảm 4.546 hộ, tỷ lệ giảm 1,59%, vượt 1,09% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 653/QĐ-TTg ngày 28/5/2022).

Bộ Chỉ huy BĐBP Trà Vinh trao tặng nhà cho hộ dân nghèo trên địa bàn. Ảnh: Sa Rây

Trong đó, hộ nghèo dân tộc Khmer còn 3.410 hộ, chiếm tỷ lệ 3,80% so với hộ dân tộc Khmer (giảm 3.052 hộ, tỷ lệ giảm 3,39%, đạt chỉ tiêu UBND tỉnh đề ra giảm từ 1% trở lên); Hộ cận nghèo còn 12.089 hộ, chiếm tỷ lệ 4,22% so với số hộ dân cư (giảm 5.126 hộ, tỷ lệ giảm 1,78%).

Bên cạnh thành công về giảm tỉ lệ hộ nghèo, tỉnh Trà Vinh cũng hoàn thành và đạt các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới.

Hết năm 2022, Trà Vinh có thêm 4 xã đạt 19/19 tiêu chí, 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đạt 100% kế hoạch); huyện Cầu Ngang, Duyên Hải đạt chuẩn nông thôn mới. Nâng tổng số toàn tỉnh có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, 35 xã đạt nông thôn mới nâng cao (chiếm 41,18% tổng số xã), 8/9 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 100% xã, phường, thị trấn và các vùng nông thôn trong tỉnh có điện lưới quốc gia.

Toàn tỉnh Trà Vinh có 4 tuyến Quốc lộ, 5 tuyến đường tỉnh, 42 tuyến đường huyện với tổng chiều dài là 978,38km, trong đó đường bê tông nhựa, láng nhựa 863,87km (chiếm 88,3%); đường đất, cấp phối 114,51km (chiếm 11,7%). Các tuyến quốc lộ cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa, giao thương trong và ngoài tỉnh nhưng chưa đạt cấp hạng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt; các tuyến đường tỉnh, đường huyện đang khai thác đạt tiêu chuẩn từ cấp IV đến cấp VI, có 132/200 cầu bê tông cốt thép đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.

Tỉnh Trà Vinh đặt mục tiêu trong năm 2023 tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống, thoát nghèo bền vững, góp phần hoàn thành các mục tiêu về giảm nghèo của tỉnh.

Chỉ tiêu cụ thể: Thực hiện giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,5% (trong đó, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc Khmer giảm trên 1%); phấn đấu giảm tỷ lệ hộ cận nghèo 1% theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia; thực hiện toàn diện, hiệu quả các cơ chế, chính sách giảm nghèo để nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần, phấn đấu trong năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo được tiếp cận, sử dụng các dịch vụ xã hội cơ bản phù hợp theo các tiêu chí đo lường nghèo đa chiều tăng từ 1% - 1,5%

Ngọc Lan

Bình luận

ZALO