Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 29/09/2023 12:26 GMT+7

Trà Vinh: Giải ngân vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia chỉ đạt 19,18%

Biên phòng - Năm 2023, tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương đầu tư cho tỉnh Trà Vinh thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) là 617,7 tỷ đồng. Trong đó, vốn kế hoạch năm 2023 là 468,6 tỷ đồng, vốn năm 2022 chuyển sang là 149,1 tỷ đồng.

Mô hình trồng ngô của người dân xã Ngọc Biên (huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) mang lại hiệu quả kinh tế cao cho đồng bào Khmer. Ảnh: Phương Uyên

Đến ngày 20/8, tỉnh Trà Vinh giải ngân được 118,5 tỷ đồng, đạt 19,18%. Trong đó, vốn đầu tư 109 tỷ đồng (đạt 37,3%), vốn sự nghiệp 9,52 tỷ đồng (đạt 3%). Vốn ngân sách địa phương đối ứng năm 2023 là 216,3 tỷ đồng; đã thực hiện giải ngân chương trình xây dựng nông thôn mới được 84,26 tỷ đồng (đạt 49,6%); chương trình giảm nghèo bền vững (tổng vốn 2,2 tỷ đồng) và chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (tổng vốn 44,09 tỷ đồng) chưa giải ngân.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn thực hiện 3 Chương trình MTQG trên, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương được giao vốn rà soát, đánh giá lại kế hoạch thực hiện từng chương trình, dự án, dự án thành phần. Qua đó, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, trách nhiệm để chấn chỉnh, đề ra giải pháp xử lý, điều chuyển kế hoạch vốn.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Trà Vinh, các sở, ngành tham gia phối hợp và hỗ trợ tích cực các huyện, thị xã, thành phố được giao vốn khẩn trương triển khai các dự án; lồng ghép nguồn vốn giữa các Chương trình MTQG với nhau và giữa Chương trình MTQG với các chương trình, dự án khác trên địa bàn; lựa chọn các công trình thật cần thiết để đầu tư trước nhằm đảm bảo tính hiệu quả và đạt kế hoạch.

Diện mạo phum sóc ấp Sa Văng (xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) hôm nay. Ảnh: Phương Uyên

Đồng thời, tổ chức rà soát, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo dự kiến thoát nghèo trong năm theo chỉ tiêu giao. Trong đó, rà soát, xác định kỹ nguyên nhân nghèo và mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của từng gia đình để xây dựng kế hoạch hỗ trợ phù hợp; huy động tối đa các nguồn lực xã hội, lồng ghép các chương trình, dự án đang triển khai tại địa phương.

Theo cam kết của các ngành và địa phương, phấn đấu đến cuối năm 2023, tỉnh Trà Vinh sẽ giải ngân 440,6 tỷ đồng (đạt 71,34%). Trong đó, vốn đầu tư 273,5 tỷ đồng (đạt 93,6%), vốn sự nghiệp 167,1 tỷ đồng (đạt 51,33%). Còn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới sẽ giải ngân 130,9 tỷ đồng (đạt 100%) và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giải ngân 55,2 tỷ đồng (đạt 69,8%) và Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 254,4 tỷ đồng (đạt 62,42%).

Phương Uyên

Bình luận

ZALO