Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 20/07/2024 11:42 GMT+7

Tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác tham mưu toàn quân năm 2020

Biên phòng - Sáng 8-12, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tham mưu toàn quân năm 2020. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Lê Chiêm; Thượng tướng Lê Huy Vịnh; Trung tướng Nguyễn Tân Cương; Trung tướng Võ Minh Lương. Dự hội nghị có Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cùng các đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng: Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Ngô Minh Tiến; Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa; Trung tướng Nguyễn Trọng Bình.

Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trọng Hải

Năm 2020, thực hiện Chủ đề “năm kỷ luật, kỷ cương”, Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị toàn quân nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thách thức hoàn thành tốt nhiệm vụ QS, QP một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác của toàn quân. Cùng với chủ động tham mưu đề xuất với QUTƯ, Bộ Quốc phòng các giải pháp ứng phó, xử lý kịp thời hiệu quả các vấn đề trên biển, bảo vệ hoạt động dầu khí, khai thác hải sản và bảo vệ an ninh hàng hải, BTTM đã kịp thời chỉ đạo toàn quân điều chỉnh kế hoạch công tác; tích cực chủ động trong phòng chống dịch bệnh và khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin yêu; đồng thời chỉ đạo toàn quân kịp thời tổ chức huấn luyện, giáo dục đào tạo theo chương trình, kế hoạch điều chỉnh bảo đảm chặt chẽ an toàn, chất lượng... Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cũng tập trung đẩy mạnh thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương năm 2020”, tăng cường các hoạt động kiểm soát quân sự góp phần nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, duy trì kỷ luật, tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, hành động của cán bộ, chiến sĩ về chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Trọng Hải

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, năm 2021, năm đầu thực hiện, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; năm 2021 xác định là Năm “Nâng cao chất lượng, hiệu quả của các cuộc diễn tập, hội thao, hội thi ở trong nước, khu vực và quốc tế”. Tình hình trên sẽ tác động trực tiếp đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ QS, QP. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu toàn quân cần thực hiện tốt một số nội dung.

Trước hết cần chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực dự báo, đánh giá, nắm chắc tình hình; kịp thời đề xuất với QUTƯ, Bộ Quốc phòng báo cáo, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước có những chủ trương, biện pháp, đối sách hợp lý, không để bị động, bất ngờ; tham mưu, xử lý hiệu quả vấn đề biển đảo, biên giới, nhất là các hoạt động của nước ngoài trên biển; xây dựng Đề án tăng cường tiềm lực quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế xã hội trên hướng chiến lược của Tổ quốc, góp phần giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc, môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước. Cùng với phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về QS, QP, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật, nhằm tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về lĩnh vực QS, QP.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trọng Hải

Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu toàn quân thường xuyên bổ sung hoàn chỉnh các văn kiện, phương án SSCĐ; phương án tác chiến sát với yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với tình hình thực tế; điều chỉnh bố trí lực lượng phù hợp với nhiệm vụ và quy hoạch thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ. Nâng cao năng lực tác chiến không gian mạng; triển khai diễn tập nhiều cấp, nhiều hình thức, diễn tập hiệp đồng quân, binh chủng trên nhiều địa hình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục đột phá, đổi mới huấn luyện theo Kết luận số 60 của QUTƯ về đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện; tổ chức tập huấn hội thi, hội thao, kiểm tra, đánh giá kết quả bảo đảm thực chất, đúng kế hoạch. Chú trọng việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống trường bắn, thao trường huấn luyện đến năm 2030 và những năm tiếp theo; nắm, dự báo và giải quyết tốt tư tưởng bộ đội, hạn chế thấp nhất vi phạm kỷ luật, mất an toàn trong huấn luyện và tai nạn trong tham gia giao thông.

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, có quy mô phù hợp, chất lượng cao; chú trọng xây dựng lực lượng dân quân biển, dân quân thường trực biên giới đất liền; nâng cao chất lượng xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ; đồng thời đổi mới nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học tại các nhà trường Quân đội; thực hiện chặt chẽ công tác tuyển sinh quân sự và đẩy mạnh hợp tác quốc tế về giáo dục, đào tạo; đổi mới nội dung quy trình, nội dung, chương trình đào tạo, tổng kết thực tiễn; triển khai có hiệu quả chương trình đào tạo ngoại ngữ và tiếng dân tộc thiểu số trong toàn quân...

Theo QĐND

Bình luận

ZALO