Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 28/06/2022 07:20 GMT+7

Tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ

Biên phòng - Sáng 30-11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ (DQTV). Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

img-1055
Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: A.Đ

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Quốc phòng có Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đại biểu một số ban, bộ, ngành Trung ương; đại biểu các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và đại diện các cơ quan, đơn vị tại 80 điểm cầu trong cả nước.

8 năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện Luật DQTV, đạt nhiều kết quả quan trọng; chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của DQTV được nâng lên, nhất là DQTV thường trực, dân quân cơ động, biển góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau khi Luật DQTV được ban hành, Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 39 văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật DQTV. Đặc biệt, từ năm 2012 đến nay, Bộ Quốc phòng đã rà soát và tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung và ban hành 16 văn bản quy phạm pháp luật về DQTV cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Quá trình thực hiện luật DQTV, cấp ủy, chính quyền địa phương, người đứng đầu cơ quan, tổ chức đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về công tác DQTV. Nhiều địa phương có nghị quyết chuyên đề về công tác DQTV. 100% cấp tỉnh đã ban hành đề án hoặc kế hoạch tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động, bảo đảm chế độ chính sách cho DQTV và đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã.

Tỷ lệ đảng viên trong DQTV đạt 20,1% (tăng 2,6% so với năm 2008). Đặc biệt, các địa phương thuộc các Quân khu 5, 7, 9 có gần 100% cấp xã thành lập Chi bộ Quân sự. Các bộ, ngành Trung ương, địa phương, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp quân đội đã tổ chức DQTV cơ bản đúng quy định của pháp luật.

img-1052
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: A.Đ

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá khá toàn diện kết quả đạt được trong thực hiện Luật DQTV từ khi có hiệu lực thi hành đến nay; trong đó đã thẳng thắn chỉ rõ những nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện Luật DQTV. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị các nội dung mới, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập để có cơ sở báo cáo Chính phủ trình Quốc hội về những nội dung sửa đổi Luật DQTV.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang đánh giá cao và biểu dương kết quả thực hiện luật DQTV của các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức; đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện luật DQTV thời gian qua.

Thượng tướng Phan Văn Giang khẳng định, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác DQTV, thể chế đầy đủ đường lối, quan điểm của Đảng, cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, hoàn thiện pháp luật về DQTV, việc sửa đổi Luật DQTV năm 2009 là cần thiết.

Để dự án Luật DQTV (sửa đổi) hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng, Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tiếp tục đóng góp những ý kiến vào dự án Luật trên quan điểm bảo đảm “DQTV đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự quản lý, điều hành của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, chính quyền địa phương.... ”; cụ thể hóa chủ trương, quan điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, về quốc phòng, an ninh tại Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Quá trình xây dựng Dự án Luật DQTV (sửa đổi) phải cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 thống nhất với Luật Quốc phòng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, cần bảo đảm tính kế thừa và phát triển các quy định của Luật DQTV năm 2009 đã được thực tiễn kiểm nghiệm thấy phù hợp; đồng thời bổ sung những quy định mới để giải quyết những vấn đề về công tác DQTV đặt ra trong tình hình mới.

Chú trọng nghiên cứu những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, các nhóm giải pháp, kiến nghị, đề nghị được rút ra từ tổng kết 8 năm thực hiện Luật DQTV hiện hành để bảo đảm tính thực tiễn. Quá trình thực hiện Đề án phải bảo đảm tính công khai, dân chủ, minh bạch, dễ tiếp cận và có tính khả thi cao.

Nhân dịp này, hội nghị đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tặng Bằng khen cho 247 tập thể và 474 cá nhân; đồng thời đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 20 tập thể và 25 cá nhân; đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 30 tập thể và 48 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật DQTV.

Anh Đức

Bình luận

ZALO