Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 23/01/2022 10:33 GMT+7

Xã Ia Rvê:

Tổng kết thực hiện Đề án "Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới"

Biên phòng - Sáng 5-10, UBND xã Ia Rvê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới giai đoạn 2013-2016”.

2l71p5jmbv-53878_14457467501185314970_Ton_Cnh_Hi_ngh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Lân

Báo cáo tổng kết và các ý kiến tham luận tại hội nghị đã đánh giá kết quả triển khai thực hiện của Đề án. Theo đó, Tổ chỉ đạo thực hiện Đề án "Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới" đã tham mưu cho UBND xã xây dựng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đến toàn thể các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức của các cơ quan, ban ngành cấp xã. Thường xuyên củng cố, kiện toàn Tổ Chỉ đạo thực hiện Đề án, Tổ tuyên truyền pháp luật, Tổ hòa giải.

Xã đã tuyên truyền tập trung cho hơn 6.146 lượt người dân, tuyên truyền riêng lẻ cho 570 người và thông qua các hoạt động chuyên đề trợ giúp pháp lý, phương tiện thông tin truyền thanh với các nội dung tuyên truyền như: Luật Đất đai, Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng chống ma túy, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Biên giới quốc gia, Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định 34 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành khác…

Từ năm 2013 đến nay, đã hòa giải 224 vụ việc, trong đó, lĩnh vực dân sự 98 vụ việc; hôn nhân gia đình 39 vụ việc; lĩnh vực khác 87 vụ việc. Qua đó, nâng cao ý thức của người dân, góp phần vào việc giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Ngoài ra, trong quá trình triển khai Đề án, UBND xã đã ban hành kế hoạch và chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể cấp xã tổ chức triển khai “Ngày pháp luật”; tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật cho các các Tổ hòa giải, Tổ an ninh trật tự, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, nhân dân trên địa bàn xã với trên 270 người tham dự.

Bên cạnh những kết quả nêu trên, hội nghị đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm những tồn tại, thiếu sót trong quá trình thực hiện Đề án. Trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp khắc phục và nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án những năm tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Trần Anh Dũng, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh Đắk Lắk, Ủy viên thường vụ Ban Chỉ đạo Đề án tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao công tác lãnh đạo triển khai thực hiện Đề án của Đảng ủy, UBND xã và hoạt động tích cực của Tổ thực hiện Đề án, Tổ tuyên truyền pháp luật của xã Ia Rvê trong thời gian qua.

Đồng thời, đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, để việc triển khai thực hiện Đề án có hiệu quả, Đảng ủy, UBND xã, các ngành có liên quan thực hiện tốt 5 nội dung: Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt Đề án; phát huy vai trò của các thành viên Tổ thực hiện Đề án, người có uy tín trong từng thôn, buôn; chú trọng bồi dưỡng nguồn nhân lực làm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, gắn việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với việc phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, xóa đói, nâng cao đời sống của nhân dân.

Đổi mới, đa dạng hóa các mô hình, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, cụ thể, thiết thực; nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên; nhân rộng mô hình hay, cách làm hiểu quả, duy trì nền nếp thực hiện “Ngày pháp luật”, đồng thời kịp thời giải quyết những phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Nhân dịp này, UBND xã đã tặng Giấy khen cho tập thể Câu lạc bộ phụ nữ không vi phạm quy chế biên giới của thôn 3 vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.

Nguyễn Ngọc Lân

Bình luận

ZALO