Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 01/10/2023 05:56 GMT+7

Tổng kết thi hành pháp luật về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Biên phòng - Sáng 27/6, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành, Trưởng Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Trưởng Ban chỉ đạo lập đề nghị xây dựng Luật về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc chủ trì Hội nghị tổng kết thi hành pháp luật về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Trong thời gian qua, việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam về cơ bản đã được triển khai đồng bộ, có hiệu quả, đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo hiệu ứng tích cực về trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế. Nghị quyết số 130/2020/QH14 của Quốc hội về tham gia lực lượng cơ bản phù hợp, thống nhất và đồng bộ với Hiến pháp năm 2013, Luật Quốc phòng năm 2018 và Luật Công an nhân dân năm 2018.

Công tác phối hợp giữa Bộ Quốc phòng với các bộ, ngành trong thi hành Nghị quyết số 130/2020/QH14 và một số nghị định liên quan của Chính phủ luôn được quan tâm, chỉ đạo, triển khai thực hiện tương đối đồng bộ, được thể hiện trong công tác phối hợp nghiên cứu, tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức các đoàn công tác liên ngành kiểm tra lực lượng Việt Nam tại các phái bộ, phối hợp triển khai các quy trình, thủ tục cử lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam được chú trọng tạo nguồn, nâng cao năng lực; được đảm bảo đầy đủ vật chất, trang thiết bị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã được quan tâm, đầu tư, đẩy mạnh, tạo thay đổi lớn trong nhận thức về tầm quan trọng của việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Các đại biểu cũng nhìn nhận do nguyên nhân khách quan là Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc chưa lâu nên không thể tránh khỏi việc hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực này chưa đầy đủ, đồng bộ, chưa theo kịp với sự phát triển của nhiệm vụ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Ngoài ra, công tác điều phối quốc gia về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc còn chưa được rõ nét, chưa được thực hiện đồng bộ, bài bản; một số chế độ, chính sách đảm bảo cho lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc còn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, chưa theo kịp với sự phát triển của nhiệm vụ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc…

Các đại biểu thống nhất cần tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đáp ứng yêu cầu thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc để báo cáo Chính phủ và Quốc hội xem xét theo đúng trình tự quy định.

Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến mong muốn các bộ, ngành quan tâm, hỗ trợ Bộ Quốc phòng và Ban chỉ đạo trong việc triển khai xây dựng Luật về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc theo đúng chỉ đạo của Chính phủ nhằm góp phần hoàn chỉnh hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam về lĩnh vực này.

Để triển khai các bước tiếp theo trong việc lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam-Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu tối đa ý kiến và tham luận của các đại biểu tại hội nghị nhằm hoàn thiện báo cáo tổng kết thi hành pháp luật về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, sớm báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Nhấn mạnh báo cáo này là một nội dung quan trọng trong hồ sơ đề nghị xây dựng Luật về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc,Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị Vụ Pháp chế (Bộ Quốc phòng) chủ trì, phối hợp với các cơ quan nghiệp vụ hướng dẫn Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai các nội dung phục vụ cho công tác lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc theo đúng quy định.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục quan tâm công tác tuyển chọn, đào tạo các lực lượng chuẩn bị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; từng bước nghiên cứu, tham mưu, đề xuất mở rộng loại hình, quy mô, địa bàn tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Qua đó luôn thể hiện đúng đắn đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, là thành viên tích cực, chủ động, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của đất nước, của Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.

Hồng Pha

Bình luận

ZALO