Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ ba, 21/05/2024 04:52 GMT+7

Quảng Ninh:

Tổng kết phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”

Biên phòng - Sáng 17-1, tại huyện Bình Liêu, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết Phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”. Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Phong trào chủ trì hội nghị.

zxxxx
Các tập thể và cá nhân được UBND tỉnh khen thưởng. Ảnh: Xuân Hùng

Sau 1 năm thực hiện Quyết định số 4440/QĐ-UBND, ngày 13-11-2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thực hiện Phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”, dưới sự lãnh đạo sâu sát của UBND tỉnh cùng sự vào cuộc tích cực của các sở, ngành, địa phương và các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tỉnh, công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực.

Cụ thể là các ngành, địa phương đã phối hợp chặt chẽ với BĐBP tỉnh Quảng Ninh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước liên quan đến nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. Trong năm 2018, các địa phương đã tổ chức tuyên truyền được 562 buổi/21.790  lượt người nghe, mở 4 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho 238 tổ tự quản đường biên cột mốc, bến bãi an toàn, tàu thuyền an toàn. Thông qua tuyên truyền, nhận thức của cán bộ, nhân dân được nâng lên, làm cho mọi người hiểu rõ về chủ quyền lãnh thổ, biên giới của Tổ quốc là thiêng liêng, bất khả xâm phạm, đồng thời, khơi dậy ý thức, trách nhiệm của toàn dân hướng về biên giới, biển, đảo, xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc.

Hưởng ứng nội dung phong trào thi đua, các cấp, các ngành trong toàn tỉnh đã chủ động, tích cực phối hợp với BĐBP đề ra các chủ trương, giải pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới. Nhất là đã tăng cường triển khai các kế hoạch cao điểm, xác lập chuyên án, vụ án và làm tốt công tác phối hợp trong đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội... 

Công tác đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân, thực hiện chính sách hậu phương quân đội được các ngành, các cấp chủ động triển khai hiệu quả làm cho tình hình an ninh chinh trị, đời sống vật chất tinh thần ở khu vực biên phòng của tỉnh ngày càng khởi sắc...

Hội nghị cũng đã chỉ ra một số tồn tại trong quá trình thực hiện phong trào thi đua, đồng thời thảo luận và thông qua các giải pháp trọng tâm để thực hiện phong trào hiệu quả hơn trong năm 2019 và thời gian tiếp theo.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Phong trào yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương biên giới tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến phong trào; nhanh chóng xây dựng và triển khai đề án học tiếng nước ngoài cho cư dân khu vực biên giới; chủ động làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật; lồng ghép chặt chẽ hơn nữa nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng-an ninh; tiếp tục nhân rộng các mô hình tự quản bảo vệ đường biên, cột mốc, ngư trường, bến bãi...

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã trao cờ, bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc sau 1 năm thực hiện Phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”...

Xuân Hùng

Bình luận

ZALO