Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Chủ nhật, 21/07/2024 08:21 GMT+7

Tổng kết nhiệm vụ phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa

Biên phòng - Chiều 24-1, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa từ Đại hội XII Đảng đến nay.

zuie970xpt-10268_f_jraginae0_1
Thượng tướng Lương Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, cán bộ cơ quan Hội đồng Lý luận Trung ương và đại biểu Thủ trưởng các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị.

Hội nghị tổng kết nhiệm vụ phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa từ Đại hội XII đến nay được xác định trong chương trình phối hợp giữa Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Hội đồng Lý luận Trung ương trong nghiên cứu lý luận, thực tiễn về quốc phòng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được trong việc tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng thời, đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện chương trình phối hợp giữa hai cơ quan; rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định các chủ trương, giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động phối hợp trong nghiên cứu lý luận, thực tiễn về quân sự, quốc phòng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; cung cấp những vấn đề lý luận, thực tiễn cơ bản, quan trọng để nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Trung ương các giải pháp về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

Hồng Pha

Bình luận

ZALO