Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 19/09/2020 03:15 GMT+7

Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015-2020

Biên phòng - Chiều 1-7, Đảng ủy BĐBP Cao Bằng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015-2020; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 884-NQ/ĐUBP của Đảng ủy BĐBP và quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại tá Bùi Văn Nhị, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

5sz6_toan-canh-hoi-nghi
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Huy Dương

Trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ BĐBP tỉnh đã nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp, nội dung quy định của Điều lệ Đảng.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Đảng bộ BĐBP tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đại đa số cán bộ, đảng viên có chuyển biến sâu sắc về nhận thức, hành động và ý thức trách nhiệm; mối quan hệ mật thiết với quần chúng tiếp tục được củng cố. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được nâng lên. Việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, phát huy dân chủ ở cơ sở được chú trọng.

Nhận thức của cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ về vị trí, vai trò công tác bảo vệ chính trị nội bộ đã được nâng lên; chủ động thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao cảnh giác, ý thức chấp hành các quy định về công tác bảo vệ an ninh, đảm bảo giữ vững chính trị nội bộ trong Đảng bộ; cán bộ, chiến sỹ an tâm công tác, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật.

Tại hội nghị, các ý kiến tham luận đã nêu ra ưu điểm, nhược điểm trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng cũng như trên một số mặt công tác trọng tâm, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

4nvawihfqr-16218_f_jxl7j41j1_i_t_Bi_Vn_Nh_B_th_ng_y_Chnh_y_BBP_tnh_pht_biu_kt_lun_Hi_ngh
Đại tá Bùi Văn Nhị, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Huy Dương

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Bùi Văn Nhị, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh yêu cầu đối với cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp cần tiếp tục phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, duy trì nghiêm nguyên tắc lãnh đạo, các chế độ quy định; triển khai thực hiện nghiêm công tác kiểm tra giám sát; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các biểu hiện vi phạm. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đổi mới toàn diện, đồng bộ công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ chiến sỹ làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ ở các đơn vị cơ sở. Phát huy vai trò của cấp ủy, người chỉ huy phối hợp với các cơ quan chức năng đứng chân trên địa bàn tuyên truyền nâng cao nhận thức, cảnh giác cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới về âm mưu thủ đoạn tuyên truyền, chống phá của các thế lực thù địch, xây dựng đơn vị, địa bàn biên giới an toàn, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Huy Dương

Bình luận

Liên kết hữu ích
ZALO