Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 18/04/2021 07:17 GMT+7

Vụ Tuyên truyền, Uỷ ban Dân tộc:

Tổng kết công tác tuyên truyền năm 2015

Biên phòng - Ngày 7-1, tại Hà Nội, Vụ Tuyên truyền, Uỷ ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

img-7987
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Bình Minh

Theo đó, năm 2015, với chức năng quản lý Nhà nước về hoạt động tuyên truyền trong lĩnh vực công tác dân tộc, Vụ Tuyên truyền đã hoàn thành các công việc thường xuyên theo chức năng nhiệm vụ được giao. 

Đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT xây dựng các đề án; tổ chức có hiệu quả dự án “Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo”; thực hiện tốt vai trò thường trực Ban chỉ đạo phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS của UBDT; thực hiện chương trình hành động về thông tin đối ngoại của UBDT giai đoạn 2013 - 2020; tham mưu tổ chức thành công Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh DTTS đạt giải trong các kỳ thi quốc gia và đỗ thủ khoa, điểm cao kỳ thi tuyển vào các trường đại học, cao đẳng năm 2015; phối hợp liên ngành với các Bộ thực hiện công tác tuyên truyền…

Đặc biệt, trong năm qua, Vụ Tuyên truyền đã làm tốt công tác quản lý báo chí thực hiện QĐ 2472, 1977 về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015. Vụ đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện theo quy định; phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính thẩm tra báo cáo quyết toán, nghiệm thu sản phẩm, thanh lý hợp đồng năm 2015 với 25 đơn vị báo, tạp chí và phát hành với tổng kinh phí quyết toán trên 178 tỷ đồng; tổ chức thành công hội nghị tập huấn cho phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các báo, tạp chí thực hiện QĐ 2472, 1977; hướng dẫn các địa phương tổ chức có hiệu quả QĐ 24721977, kịp thời thông báo đối tượng thụ hưởng, địa chỉ cấp ấn phẩm báo, tạp chí; thường xuyên theo dõi, kiểm tra các báo, tạp chí và đơn vị phát hành thực hiện hợp đồng…

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được, đơn vị vẫn còn một số hạn chế như chưa bao quát hết công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực tuyên truyền vùng DTTS và miền núi; sự phối hợp tuyên truyền giữa các Bộ, ngành và UBDT còn chưa chặt chẽ và thường xuyên; nội dung, phương thức tuyên truyền còn chưa phong phú, nhiều nơi chưa đáp ứng được yêu cầu của nhân dân…

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế còn tồn tại, năm 2016, Vụ Tuyên truyền định hướng tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Tham mưu xây dựng, hướng dẫn tổ chức thực hiện đề án “Chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020” và đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2016 - 2020” sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tham mưu xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cơ quan báo chí trong phạm vi quản lý Nhà nước của UBDT tăng cường thông tin, tuyên truyền về công tác dân tộc và chính sách dân tộc đến đồng bào DTTS và miền núi; tham mưu xây dựng và triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; triển khai kế hoạch tuyên truyền, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm và HIV/AIDS; thực hiện công tác thông tin đối ngoại…

 Bình Minh

Bình luận

ZALO