Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 23/03/2023 10:55 GMT+7

Tổng kết công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát Biển

Biên phòng - Chiều 16-1, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, Bộ đội Biên phòng (BĐBP), Cảnh sát Biển; Công tác 1389 năm 2018 trong Quân đội và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

60xn9selu7-9843_f_jqyxkcwe0_1
Thượng tướng Lê Chiêm phát biểu chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Hồng Pha

Năm 2018, các cơ quan tư pháp, ủy ban kiểm tra, thanh tra, pháp chế, BĐBP, Cảnh sát Biển đã hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch và nhiệm vụ đột xuất được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội, lực lượng chức năng của địa phương tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các loại vi phạm, tội phạm.

Quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về công tác quân sự, quốc phòng nói chung và công tác tư pháp, ủy ban kiểm tra, thanh tra, pháp chế, BĐBP, Cảnh sát Biển nói riêng.

Hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng ngày càng được hoàn thiện đạt chất lượng và tăng cường hiệu quả. Hiệu lực trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng được nâng lên.

Công tác cải cách tư pháp luôn được quan tâm, các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế từng bước được kiện toàn về tổ chức và hoạt động, đáp ứng yêu cầu hoàn thiện thể chế, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong tình hình mới. Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, hiệu quả đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm được tăng cường, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và kỷ luật Quân đội. 

Công tác thanh tra quốc phòng được tăng cường ở tất cả các cấp, các ngành, nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung giải quyết vướng mắc các vụ việc tồn đọng, kéo dài; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện linh hoạt, phù hợp với thực tiễn đơn vị, đảm bảo tiến độ, giữ vững nền nếp, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sỹ và làm giảm vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. 

st8i2e5vm4-9843_f_jqyxkczd1_2.
Thiếu tướng Hàn Mạnh Thắng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Quốc phòng trình bày Báo cáo tổng kết công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, BĐBP, Cảnh sát Biển; công tác 1389 năm 2018 trong Quân đội. Ảnh: Hồng Pha

BĐBP, Cảnh sát Biển chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài quân đội triển khai tuyên truyền và thực hiện đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới, vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, hội nghị xác định 15 nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng; xây dựng và hoàn thiện thể chế về lĩnh vực quân sự, quốc phòng phù hợp với Hiến pháp năm 2013.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật rộng khắp từ Bộ Quốc phòng tới cơ sở với nội dung sát thực, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng; gắn chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy; với công tác giáo dục tư tưởng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án phổ biến, giáo dục pháp luật; phổ biến phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm góp phần kéo giảm tình hình vi phạm, tội phạm trong Quân đội.

Tăng cường công tác phối, kết hợp giữa các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế, BĐBP, Cảnh sát Biển đảm bảo đồng bộ hơn, nhất là mối quan hệ liên quan đến thủ tục hành chính, thủ tục giải quyết công việc giữa các cơ quan. Nâng cao chất lượng phối hợp với các cơ quan liên quan ngoài Quân đội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống vi phạm, tội phạm. Nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, đảm bảo giải quyết các vụ án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Kiên quyết ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm các hành vi tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính nêu gương của cấp ủy, chỉ huy các cấp; nâng cao ý thức tự giác, phẩm chất đạo đức của cán bộ, chiến sỹ.

Hồng Pha

Bình luận

ZALO