Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Chủ nhật, 25/02/2024 11:06 GMT+7

Tổng kết công tác tổ chức lực lượng năm 2019

Biên phòng - Ngày 24-12, Bộ tổng Tham mưu tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác tổ chức lực lượng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP, Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh BĐBP, chủ trì hội nghị.

dsc-8398
Thiếu tướng Lê Văn Phúc chủ trì điểm cầu tại Bộ Tư lệnh BĐBP. Ảnh: Mai Anh

Năm 2019, toàn quân đã quán triệt nghiêm túc chủ trương, định hướng của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác xây dựng lực lượng; tích cực, chủ động rà soát, xây dựng tổ chức biên chế, bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu; tổ chức quản lý chặt chẽ vũ khí, trang bị kỹ thuật, không để xảy ra mất an toàn. Các địa phương làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao, bảo đảm chặt chẽ, đúng pháp luật.

Tại điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP, Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh BĐBP đã báo cáo một số kết quả trong triển khai kiện toàn tổ chức, biên chế cơ quan, đơn vị theo Đề án tổ chức lực lượng BĐBP giai đoạn 2017-2021 và những năm tiếp theo. Qua đó, sau 1 năm tổ chức thực hiện, Bộ Tư lệnh BĐBP đã giải thể 7 đơn vị, tổ chức lại 65 đơn vị, sát nhập 49 đơn vị thuộc cơ quan Bộ Tư lệnh và Bộ Chỉ huy BĐBP cấp tỉnh, Học viện và các Trường trong BĐBP giảm 122 đầu mối tổ chức.

Thiếu tướng Lê Văn Phúc cũng nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện tổ chức biên chế như: Một số chức danh sỹ quan trong tổ chức, biên chế mới chưa được quy định tại Thông tư của Bộ Quốc phòng nên việc đảm bảo chế dộ, chính sách cho cán bộ còn bất cập. Một số Đề án liên quan đến tổ chức lực lượng của toàn quân do các cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng chủ trì như: Đề án quy hoạch hệ thống cơ sở sửa chữa vũ khí trang bị, Đề án quy hoạch kho hậu cần… chưa được Bộ Quốc phòng phê duyệt, do đó việc sát nhập, kiện toàn tổ chức biên chế của hệ thống kho, xưởng của BĐBP chưa triển khai thực hiện được.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP, Thiếu tướng Lê Văn Phúc đưa ra một số kiến nghị, đề xuất với Bộ Quốc phòng như: Sớm nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung tên gọi, chức vụ, chức danh tương đương của các tổ chức thuộc BĐBP chưa có trong thông tư 160/TT/BQP ngày 4-7-2017 của Bộ Quốc phòng để BĐBP triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất và đảm bảo chế độ chính sách cho các đối tượng theo quy định. Đề nghị Bộ Tổng Tham mưu sớm ban hành Quyết định Biểu tổ chức biên chế của một số đơn vị theo báo cáo để Bộ Tư lệnh BĐBP triển khai thực hiện theo lộ trình Đề án Tổ chức lực lượng đã được phê duyệt…

Kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các đơn vị trong toàn quân rà soát tổ chức xây dựng lực lượng theo biểu tổ chức biên chế, tham mưu cho Bộ tổng Tham mưu chỉ đạo, hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2020, đồng thời thực hiện công tác kiểm tra, huấn luyện quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật năm 2020; giải quyết tốt chế độ, chính sách cho các đối tượng là quân nhân theo đúng quy định.

Mai Anh

Bình luận

ZALO