Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ ba, 23/04/2024 12:37 GMT+7

Tổng kết công tác kỹ thuật toàn quân năm 2021

Biên phòng - Chiều 23-12, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác kỹ thuật toàn quân năm 2021 theo hình thức trực tuyến. Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tư lệnh BĐBP chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP. Ảnh: Mai Anh

Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2021, các ngành, các cấp kỹ thuật toàn quân đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu công tác kỹ thuật theo kế hoạch đề ra. Nổi bật là, đã duy trì hệ số trang bị, hệ số kỹ thuật của vũ khí theo quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống dịch bệnh và các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Ngành kỹ thuật toàn quân đã làm tốt công tác tiếp nhận, nghiệm thu vũ khí, trang bị; cấp đổi, thu hồi, đồng bộ vũ khí, khí tài, đạn dược cho các sư đoàn bộ binh; cải hoán 10 nhóm trang bị của Đội công binh làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Toàn ngành đã tích cực triển khai các đề án, dự án, chương trình mục tiêu; xây dựng kế hoạch công tác kỹ thuật giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh kế hoạch thực hiện một số đề án theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng.

Tổng cục Kỹ thuật đã tham mưu, đề xuất các giải pháp quản lý, bảo đảm an toàn vũ khí, đạn sẵn sàng chiến đấu; xây dựng định mức chi phí trong công tác bảo đảm kỹ thuật. Ngoài ra, đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ sửa chữa cơ động vũ khí trang bị tại các khu vực hải đảo; tổ chức thành công các cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn tại kho đạn cấp chiến lược, các hội nghị, hội thảo, tập huấn về công tác kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Nhờ triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nên nền nếp chế độ công tác kỹ thuật và việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” trong toàn quân có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2021, tình hình an toàn giao thông trong toàn quân giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2020. Hệ thống cơ sở bảo đảm kỹ thuật trong toàn quân bảo đảm an toàn, không có vụ việc cháy nổ nghiêm trọng xảy ra.

Về phương hướng năm 2022, công tác kỹ thuật tập trung vào việc thực hiện các chương trình đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật; thực hiện nhiệm vụ cải tiến và triển khai một số dự án mới; bảo đảm kỹ thuật cho các trang bị cứu hộ, cứu nạn; công tác sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật tại các nhà máy, xí nghiệp; quản lý, sử dụng trang bị kỹ thuật trong quân đội và lực lượng dân quân tự vệ; sử dụng vũ khí đạn, công tác xử lý vũ khí trang bị kỹ thuật…

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, năm 2022, toàn ngành kỹ thuật cần tập trung quán triệt, thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của các cấp về công tác kỹ thuật. Các cơ quan, đơn vị phát huy vai trò, chủ động tham mưu cho cấp ủy, người chỉ huy các cấp triển khai nhiệm vụ công tác kỹ thuật sát, đúng, kịp thời bảo đảm cho các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; phát huy hiệu quả các nguồn lực để giữ gìn, bảo dưỡng, tăng hạn vũ khí trang bị kỹ thuật, nhất là những loại mới, hiện đại.

Các cấp, ngành kỹ thuật chủ động xây dựng và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, đề án, dự án, chương trình, kế hoạch của cấp trên về công tác kỹ thuật, trọng tâm là các kế hoạch, dự án mua sắm, sản xuất, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí trang bị kỹ thuật.

Tập trung bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật có chất lượng tốt, đồng bộ cho các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống dịch. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác kỹ thuật, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động 50; ứng dụng hiệu quả thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào công tác kỹ thuật.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh lưu ý, toàn ngành cần tăng cường công tác quản lý, khai thác, làm chủ kỹ thuật đối với vũ khí trang bị kỹ thuật mới được trang bị; tiếp tục nghiên cứu thí điểm bảo đảm kỹ thuật theo vòng đời cho một số loại vũ khí trang bị kỹ thuật thế hệ mới; nghiên cứu đổi mới phương thức bảo đảm kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Mai Anh

Bình luận

ZALO