Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ năm, 18/04/2024 01:05 GMT+7

Tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị toàn quân năm 2021

Biên phòng - Sáng 21-12, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị (TCCT) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ,CTCT) năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 theo hình thức trực tuyến. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm TCCT chủ trì hội nghị.

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tuấn Huy

Dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường Bộ Quốc phòng có các đồng chí: Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm TCCT; Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng.

Báo cáo tổng kết hoạt động CTĐ, CTCT năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 do Thượng tướng Đỗ Căn trình bày nêu rõ: Năm 2021, hoạt động CTĐ, CTCT trong toàn quân đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội; triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Nổi bật là, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhiều giải pháp xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị. Điều chỉnh linh hoạt, sáng tạo các hoạt động CTĐ, CTCT phù hợp với diễn biến của dịch Covid-19. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, trọng tâm là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; chủ động thông tin, định hướng tư tưởng, dư luận, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, quy chế làm việc của cấp ủy các cấp; tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy định số 59-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 61-QĐ/TW của Ban Bí thư về tổ chức Đảng, tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp đầu nhiệm kỳ; rà soát, thẩm định kết luận tiêu chuẩn chính trị nhân sự cơ cấu cấp ủy, nhân sự tham gia ứng cử và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn được tiến hành đồng bộ, hiệu quả.

Thực hiện tốt chế độ, chính sách cho các đối tượng thuộc diện điều chỉnh tổ chức biên chế và lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19; tham gia hỗ trợ, bảo đảm an sinh xã hội trên các địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thiên tai. Hoạt động của các tổ chức quần chúng và CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, thiết thực, hiệu quả. Công tác phối hợp với Bộ Tổng Tham mưu và các ban, bộ, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương, địa phương tiếp tục được đẩy mạnh và phát huy. Tình hình chính trị tư tưởng toàn quân ổn định; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, thống nhất, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP chủ trì dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP. Ảnh: Thu Minh

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Lương Cường nhất trí với đánh giá trong báo cáo tổng kết và các ý kiến phát biểu tại hội nghị. Đồng chí Chủ nhiệm TCCT ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích đạt được trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ CTĐ, CTCT trong toàn quân năm 2021.

Đại tướng Lương Cường đề nghị, năm 2022, hoạt động CTĐ, CTCT trong toàn quân tập trung thực hiện tốt việc quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương tại Hội nghị Quân ủy Trung ương ngày 16-12-2021; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Quân ủy Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 với kết quả cao hơn năm 2021.

Hội nghị thống nhất, một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, đó là: Chủ động kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các đơn vị. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm các dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên để kiểm tra, phòng ngừa vi phạm.

Lãnh đạo, chỉ đạo việc kiện toàn, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ theo mục tiêu Đề án tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Thực hiện tốt công tác giải quyết số lượng cán bộ. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác chính sách cán bộ; công tác sĩ quan dự bị.

Chủ động nắm chắc tình hình, tiến hành chặt chẽ công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật, bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động của trong toàn quân. Xây dựng đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn; cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận. Đẩy mạnh Phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”; tích cực, chủ động xây dựng các phương án tuyên truyền đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia; thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở; hoạt động của hội đồng quân nhân. Chủ động nghiên cứu, đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với Quân đội, hậu phương quân đội; chính sách BHXH, BHYT. Thực hiện tốt công tác chính sách nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh, liệt sĩ; các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh...

Thu Minh

Bình luận

ZALO