Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 22/09/2023 10:53 GMT+7

Tổng kết công tác cải cách hành chính và kết quả thực hiện Đề án Cải cách hành chính năm 2019

Biên phòng - Ngày 3-1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) và kết quả thực hiện Đề án Cải cách hành chính năm 2019. Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

cfku_1
Thượng tướng Lê Chiêm phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Năm 2019, công tác CCHC của Bộ Quốc phòng đã được Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả thiết thực. Nhận thức về vị trí, ý nghĩa của công tác CCHC tiếp tục được nâng lên, vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp được phát huy. Các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, yêu cầu của kế hoạch năm 2019 với nhiều nội dung đạt kết quả tốt.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm trong công tác CCHC, đồng thời đề xuất những biện pháp nhằm triển khai có hiệu quả công tác CCHC trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Lê Chiêm biểu dương các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2019. Thượng tướng Lê Chiêm yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần hoàn thiện hệ thống văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác, khắc phục tình trạng chồng chéo hoặc chưa được quy định; tiếp tục thực hiện hiệu quả các Đề án về tổ chức biên chế, sáp nhập, giải thể, sắp xếp, cơ cấu lại một số cơ quan, đơn vị; nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tài chính công trong Quân đội đảm bảo phù hợp với cơ chế quản lý tài chính mới; hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin bảo đảm thông suốt, đồng bộ, an toàn và hoàn thành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.

Bên cạnh đó cần kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quân sự, quốc phòng; nghiên cứu, đề xuất nâng tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công của Bộ Quốc phòng; đẩy mạnh nhận, gửi văn bản và giải quyết công việc trên môi trường điện tử; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân viên về CCHC.

Hồng Pha

Bình luận

ZALO