Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ sáu, 19/04/2024 08:21 GMT+7

Tổng kết công tác báo chí toàn quốc, khép lại năm 2020 với nhiều chuyển biến tích cực

Biên phòng - Ngày 31-12, tại Quảng Ninh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Báo chí toàn quốc, tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao Bằng khen cho tập thể cơ quan báo chí đóng góp tích cực cho công tác báo chí, truyền thông. Ảnh: TTH

Thực hiện Quy hoạch báo chí, trong năm 2020, cả nước đã giảm 71 cơ quan báo chí so với năm 2019, hiện còn 779 cơ quan báo chí. Cả nước có hơn 41.000 người đang công tác tại các cơ quan báo chí với 21.132 người được cấp thẻ nhà báo. Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 được chỉ đạo triển khai và thực hiện quyết liệt và đã có 61/78 cơ quan, tổ chức, địa phương hoàn thành thực hiện sắp xếp, quy hoạch báo chí.

Năm 2020, công tác thông tin tuyên truyền tập trung trọng tâm vào một số vấn đề lớn như: Phát triển kinh tế, xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh; chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Đại hội Đảng các cấp, góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tuyên truyền thông tin đối ngoại trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam, hợp tác để giải quyết những vấn đề chung trong bối cảnh bùng phát dịch bệnh Covid-19 trên phạm vi toàn cầu.

Các cơ quan báo chí đều tập trung quảng bá hình ảnh đất nước, con người, thành tựu đổi mới của Việt Nam với bạn bè quốc tế và đồng bào ta sinh sống, làm việc ở nước ngoài bằng nhiều hình thức, loại hình, ngôn ngữ khác nhau; tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, nâng cao đời sống tinh thần cho toàn dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; về phòng, chống thiên tai, bão lũ...

Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, công tác báo chí đã có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy ưu điểm, bước đầu khắc phục được những hạn chế, thiếu sót của thời gian trước; công tác chỉ đạo, định hướng, tổ chức thông tin và quản lý thông tin trên báo chí bảo đảm nguyên tắc một đầu mối: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp thực hiện. Công tác ban hành văn bản chỉ đạo của Đảng đối với lĩnh vực báo chí được kịp thời, bám sát tình hình thực tiễn.

Báo chí đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội, là diễn đàn của nhân dân. Báo chí đã tham gia tích cực, có hiệu quả trong công tác bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, thông tin sai trái, xuyên tạc trên không gian mạng, góp phần ổn định tư tưởng, tâm lý xã hội.

Các cơ quan báo chí chuyển đổi số mạnh mẽ nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân các vùng miền, rút ngắn tỷ lệ chênh lệch thụ hưởng thông tin giữa đồng bằng và vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại hội nghị cho rằng, năm 2020, báo chí và toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân đã đưa đất nước vượt khó đi lên. Năm 2020, Việt Nam là điểm sáng được quốc tế ghi nhận nhờ một phần công sức đóng góp của truyền thông, báo chí.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu các cơ quan quản lý, chủ quản, các báo cần tập trung nhận thức sâu sắc vai trò của báo chí, bởi báo chí là vũ khí của Đảng, là diễn đàn của nhân dân để tuyên truyền chủ động, tích cực hơn. Báo chí cũng cần bám sát các sự kiện thời sự chính trị năm 2021 để thông tin kịp thời, chính xác, phong phú, tiếp tục tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng. Cần tiến hành rà soát các quy định, cơ chế, chính sách đối với báo chí để đề xuất sửa đổi và tiếp tục tiến trình quy hoạch báo chí.

TTH

Bình luận

ZALO