Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 27/01/2023 08:48 GMT+7

Tổng kết chương trình phối hợp giữa Bộ Thông tin và Truyền thông với Bộ Tư lệnh BĐBP

Biên phòng - Ngày 9-12, Bộ Tư lệnh BĐBP và Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình phối hợp số 613/CTr-BTTTT-BTL BĐBP về công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển, đảo giai đoạn 2011-2020 (gọi tắt là Chương trình). Ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP đồng chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bình Minh

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, qua 10 năm thực hiện Chương trình, lãnh đạo hai cơ quan đã quan tâm chỉ đạo xây dựng Chương trình phối hợp phù hợp với nhiệm vụ chính trị của mỗi bên. Các nội dung phối hợp đã được triển khai có hiệu quả bao gồm: Phối hợp tổ chức các hình thức thông tin tại chỗ và lưu động, đọc tin và cổ động trực quan, văn nghệ tuyên truyền hoặc thông qua băng tiếng, băng hình phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường công tác thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu; phối hợp xuất bản sách, xây dựng tủ sách và sản xuất các sản phẩm thông tin để cấp phát cho cán bộ, nhân dân các xã, phường biên giới, hải đảo, các đồn Biên phòng và du khách nước ngoài qua lại biên giới; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về biên giới, lãnh thổ trên các ấn phẩm báo chí; phối hợp xây dựng các chương trình phát thanh, truyền hình theo mục tiêu của Chương trình trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng các trạm truyền thanh ở nơi công cộng và các thôn, bản biên giới, biển, đảo để tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông; phối hợp xây dựng chương trình tuyên truyền đối ngoại trên hệ thống nghe nhìn ở khu vực cửa khẩu.

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn trao Bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông cho các cá nhân thuộc BĐBP có thành tích xuất sắc trong việc triển khai Chương trình tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Bình Minh

Đến nay, 44 tỉnh, thành phố biên giới thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình. 39/44 tỉnh, thành phố biên giới đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Bộ Chỉ huy BĐBP.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện, dưới sự chỉ đạo và thống nhất thực hiện xuyên suốt từ Trung ương đến các địa phương giữa hai bên, các nội dung phối hợp được xác định trong Chương trình đều cơ bản đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, trong đó có nhiều nội dung đạt kết quả tích cực, nổi bật, góp phần khẳng định sự đúng đắn, tính sáng tạo, hiệu quả, ý nghĩa nhiều mặt của việc phối hợp giữa hai lực lượng trên địa bàn biên giới, biển đảo.

Chương trình đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới, vùng biển về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, ý thức, trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của địa phương; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên biên giới.

“Hoạt động phối hợp giữa hai bên trong 10 năm qua đã được triển khai tới nhiều đối tượng với các hình thức phong phú, đa dạng, cơ bản đáp ứng được yêu cầu thông tin và định hướng dư luận xã hội; các ngành chức năng đã chủ động nắm chắc và dự báo được tình hình nổi lên ở khu vực biên giới. Các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại ở khu vực biên giới từng bước được nâng cao về nhận thức và trau dồi các kỹ năng thông tin tuyên truyền, vì vậy, đã góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân khu vực biên giới, biển, đảo; nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước”- đồng chí Phó Chính ủy BĐBP nhấn mạnh.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP và Bộ Thông tin và Truyền thông ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2030. Ảnh: Bình Minh

Tại hội nghị, hai đơn vị tiếp tục ký kết và triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2030 giữa Bộ Thông tin và Truyền thông với Bộ Tư lệnh BĐBP, trong đó tập trung thường xuyên cung cấp thông tin, định hướng hoạt động; các ban, ngành, đoàn thể và cơ quan có liên quan nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, sự cần thiết của công tác thông tin, truyền thông.

Bám sát tình hình và điều kiện thực tế, phong tục, tập quán ở địa phương, đơn vị, xác định nội dung, phương thức thông tin, tuyên truyền và thông tin đối ngoại cho phù hợp; nghiên cứu, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; nhân rộng các mô hình, cách làm tốt, sáng tạo, hiệu quả; phát huy hiệu quả của các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, các cơ quan báo chí để nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền và thông tin đối ngoại; quan tâm đầu tư kinh phí, trang thiết bị, phương tiện hiện đại phục vụ công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại tại các đồn Biên phòng, các khu vực cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu quốc gia, lối mở biên giới và tại các cảng biển; phát huy thế mạnh của công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới...

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Bình Minh

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn cho biết, Chương trình giai đoạn 2021-2030 sẽ có những mục tiêu cao hơn, định hướng cách làm hiệu quả hơn và công tác phối hợp chặt chẽ, thống nhất hơn. Bảo đảm sự phối hợp thống nhất, đồng bộ trong công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại từ Trung ương đến cơ sở.

“Hai bên sẽ tiếp tục tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, các cơ quan chức năng thực hiện công tác truyền thông, thông tin và thông tin đối ngoại; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tuyên truyền và thông tin đối ngoại, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới” - Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn cho biết.

Bình Minh

Bình luận

ZALO