Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 06/03/2021 08:03 GMT+7

Ban Dân tộc và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La:

Tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2013-2016 và ký kết giai đoạn 2016-2020

Biên phòng - Ngày 29-9, Ban Dân tộc và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2013 - 2016; ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2016 – 2020. Đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Trịnh Thị Oanh, Trưởng Ban dân tộc tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Việt, Chính ủy BĐBP Sơn La.

n7k6rcwim5-53671_19383395931411143021_i_t_Nguyn_Vn_Vit_Chnh_y_BBP_Sn_La_bo_co_chng_trnh_phi_hp_giai_on_2016_2020
Đại tá Nguyễn Văn Việt, Chính ủy BĐBP Sơn La đọc báo cáo tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2013-2016. Ảnh: Hờ A Thành

Trong giai đoạn 2013 -2016, hai đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện chương trình phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư lệnh BĐBP. Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện trên cơ sở chương trình phối hợp hai ngành đã ký về “Phối hợp hoạt động tăng cường công tác vận động đồng bào các dân tộc phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới giai đoạn 2005 - 2010”.

Đồng thời, tích cực chỉ đạo địa phương, các đồn Biên phòng thường xuyên phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc khu vực biên giới tích cực phát triển kinh tế, xã hội, xoá đói giảm nghèo, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân các dân tộc khu vực biên giới, tạo nền tảng vững chắc giữ vững ổn định chính trị và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

Qua các năm thực hiện chương trình phối hợp, địa bàn khu vực biên giới của tỉnh có những chuyển biến mạnh mẽ. Kinh tế, xã hội có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể, cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư xây dựng cơ bản, đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tình hình an ninh, chính trị ổn định, chủ quyền an ninh biên giới được giữ vững, hệ thống chính trị ở cơ sở thường xuyên được củng cố, xây dựng và kiện toàn, phát huy tốt vai trò lãnh đạo, quản lý và điều hành trong việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở địa phương.

1tm7wnix0a-53671_13298262521348259254_Ban_dn_tc_tnh_v_B_ch_huy_BBP_tnh_tng_Giy_khen_cho_cc_c_nhn_c_thnh_tch_trong_thc_hin_chng_trnh_phi_hp_giai_on_2013_2016
Ban Dân tộc tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2013-2016. Ảnh: Hờ A Thành

Trong giai đoạn 2016 - 2020, hai đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua; đồng thời, phối hợp chỉ đạo Phòng Dân tộc các huyện biên giới và các đồn Biên phòng triển khai thực hiện tốt chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Phối hợp tăng cường các biện pháp tham gia xây dựng củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, kiến thức về kinh tế, xã hội, làm kinh tế hộ gia đình và kiến thức về quốc phòng, an ninh cho đội ngũ cán bộ cơ sở, đặc biệt là cán bộ ở các bản. Phối hợp chặt chẽ trong công tác nắm tình hình, đặc biệt là tình hình tư tưởng nhân dân, những nguyện vọng chính đáng của bà con để tham mưu đề xuất với trên giải quyết. Phối hợp, tham mưu giải quyết tốt những vấn đề có liên quan đến công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc.

Hờ A Thành

Bình luận

ZALO