Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 30/03/2023 06:42 GMT+7

Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 05 của Chính phủ về công tác dân tộc

Biên phòng - Sau 5 năm thực hiện Nghị định số 05 của Chính phủ về công tác dân tộc, các Bộ, ban, ngành đã phối hợp ban hành nhiều chính sách dân tộc nhằm phát triển KT-XH, xóa đói, giảm nghèo, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh, từng bước phát huy nội lực vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi. Đây là đánh giá của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc, diễn ra vào chiều 30-11, tại Hà Nội.

img-6646
 Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Bình Minh

Hội nghị đã tập trung đánh giá tình hình triển khai và ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định này ở các Bộ, ngành, địa phương có vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; đánh giá quá trình tổ chức thực hiện và công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong thực hiện từng nhóm chính sách quy định trong Nghị định này. Qua thảo luận, các ý kiến đồng tình với dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14-1-2011 của Chính phủ về công tác dân tộc. Theo đó, trong những năm qua, các Bộ, ngành, địa phương đã tích cực, chủ động tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị định này; phối hợp ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện tương đối toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc.

Một số kết quả nổi bật được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến chia sẻ tại hội nghị, đó là sau 5 năm thực hiện Nghị định 05, vùng đồng bào DTTS đã có 100% số xã có trường tiểu học, trung học cơ sở; trong đó, gần 85% trường, lớp học được xây dựng kiên cố, các lớp mẫu giáo bước đầu được hình thành và phát triển ở các xã vùng cao. Người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng có điều kiện KT-XH khó khăn được hỗ trợ bảo hiểm y tế 100%. Đến năm 2013, 80% số thôn, bản đã có nhân viên y tế; gần 75% số xã có bác sỹ. Chính sách thông tin, truyền thông được đầu tư căn bản, đến nay, tỷ lệ xã có điểm liên lạc điện thoại công cộng đạt 98%...

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, về lĩnh vực quốc phòng - an ninh, các Bộ, ngành, địa phương cũng đã luôn quan tâm xây dựng, củng cố, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội ở các địa bàn xung yếu, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo; phối hợp với các nước có chung đường biên giới thực hiện tốt các đề án hợp tác xây dựng các tuyến biên giới ổn định và phát triển toàn diện; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, không để nảy sinh tình hình phức tạp tại các địa phương; nắm vững tình hình vùng DTTS và miền núi, nhất là những mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện và các vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo để kịp thời tuyên truyền, vận động, giải quyết. ....

img-6639
Toàn cảnh điểm cầu Chính phủ. Ảnh: Bình Minh

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã ghi nhận những kết quả đạt được trong 5 năm qua, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; tạo sự đồng thuận của các ngành, các cấp và đồng bào dân tộc thiểu số đối với công tác dân tộc, thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc, thúc đẩy phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các quy định tại Nghị định liên quan đến nhiều lĩnh vực nhưng hiệu lực pháp lý thấp, chưa quy định cơ chế đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nhóm chính sách quy định tại Nghị định. 

Phó Thủ tướng nhấn mạnh trong thời gian tới, nhiệm vụ công tác dân tộc rất nặng nề, điều này đã được chỉ ra tại Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2021. Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị định 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc; kịp thời ban hành hoặc tham mưu ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 05 của Chính phủ theo đúng chức năng.

Đối với các địa phương, Phó Thủ tướng đề nghị chủ động ưu tiên nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn với chính sách dân tộc, tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng KT-XH cho các huyện nghèo, xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, vùng DTTS và miền núi, khắc phục đầu tư dàn trải; khuyến khích các địa phương ban hành các chính sách đặc thù, bố trí thêm nguồn lực để tổ chức thực hiện tốt các chính sách. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các địa phương cũng cần lồng ghép các mục tiêu, chương trình, chủ động xã hội hóa để giảm bớt gánh nặng ngân sách. Đây cũng là một nội dung quan trọng thúc đẩy sáng tạo trong dân, tránh tư tưởng ỷ lại. 

Bình Minh

Bình luận

ZALO