Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 30/03/2023 12:14 GMT+7

Tổng kết 5 năm hoạt động trọng điểm về văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí Quân đội

Biên phòng - Sáng 18-11, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết các hoạt động trọng điểm về văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí Quân đội giai đoạn (2016-2020). Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên quân ủy trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo các hoạt động trọng điểm về văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí Quân đội giai đoạn (2016-2020) chủ trì hội nghị; đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự hội nghị.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cùng các đại biểu tham quan một khu vực trưng bày tại hội nghị. Ảnh: Thanh Thuận

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy trung ương, Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, các hoạt động trọng điểm về về văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí Quân đội được triển khai thực hiện đúng định hướng, lan tỏa rộng khắp trong toàn quân và đời sống xã hội. Điểm nổi bật là, các hoạt động trọng điểm luôn bám sát các sự kiện, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, quân đội, liên tục đổi mới, sáng tạo, phong phú về nội dung, hình thức thể hiện. Hệ thống thiết chế văn hóa ở các cấp được phát huy, đời sống văn hóa tinh thần của bộ đội được nâng lên rõ rệt; góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, xây dựng nhân cách “Bộ đội cụ Hồ” và nhân tố chính trị-tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Thanh Thuận

Để nâng cao chất lượng hoạt động trọng điểm về văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí, các cơ quan, đơn vị thường xuyên chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí; tổ chức các trại sáng tác tại đơn vị cơ sở; thực hiện tốt công tác phối hợp với các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương trong tổ chức các hoạt động trọng điểm. Qua đó, đã thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, các văn nghệ sĩ, cựu chiến binh trong toàn quốc tham gia, tạo ra nhiều sản phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật.

Tại hội nghị, các ý kiến tham luận tập trung làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp tổ chức các hoạt động trọng điểm; trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, hiệu quả xã hội trong 5 năm qua; rút ra bài học kinh nghiệm, xác định nội dung, phương hướng hoạt động trọng điểm văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí giai đoạn 2021-2025.

Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP phát biểu về những hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí của lực lượng BĐBP. Ảnh: Thanh Thuận

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích mà các cơ quan, đơn vị đã đạt được trong 5 năm qua. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: “Nhiều hoạt động trọng điểm văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí có sự đổi mới, phong phú, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực; các hoạt động luôn được sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy đơn vị. Các văn nghệ sĩ với lòng say mê, tâm huyết sáng tạo, đã có nhiều tác phẩm có giá trị về nội dung và nghệ thuật, hàng ngàn tác phẩm có giá trị, các sản phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí phong phú, đa dạng về thể loại; nhiều đơn vị, nhiều văn nghệ sĩ được Đảng, Nhà nước khen thưởng, phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú; phong trào sáng tác đã tạo thành cao trào mạnh mẽ, sâu rộng, có sức lan tỏa rộng khắp trong đời sống xã hội, góp phần bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân có đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú”.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị cấp ủy, Chính ủy, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp trong Quân đội tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiên nghiêm túc, chặt chẽ đạt hiệu quả thiết thực các nội dung, nhiệm vụ đã được xác định trong nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025. Trong đó, cần tập trung quán triệt, thực hiện có hiệu quả cao Nghị quyết Trung ương 5 (khóa 8) về “Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, Nghị quyết Trung ương 9 (khóa 11) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, văn hóa nghệ thuật trong Quân đội giai đoạn hiện nay”.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho các cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Thanh Thuận
Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trao Bằng khen của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Thanh Thuận

Tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã phát động hoạt động trọng điểm về văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí Quân đội giai đoạn 2021-2025, trong đó, đẩy mạnh sáng tác về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng, trọng tâm là hình ảnh “Người chiến sĩ hôm nay”; quy hoạch, nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa, đẩy mạnh công tác đào tạo, tổ chức tốt các liên hoan, hội diễn; tạo bước phát triển mới trong hợp tác, giao lưu quốc tế.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo hoạt động trọng điểm về văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí Quân đội giai đoạn (2016-2020) đã trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức và tham gia các hoạt động trọng điểm về văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí 5 năm qua.

Thanh Thuận

Bình luận

ZALO