Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ sáu, 08/12/2023 08:41 GMT+7

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Biên phòng - Ngày 28/9, Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (gọi tắt là Nghị quyết TW8). Đại tá Văn Ngọc Quế, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP chủ trì hội nghị.

Đại tá Văn Ngọc Quế, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Cẩm Linh

Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện những kết quả đạt được; chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết TW 8, khóa XI của Đảng bộ Cục Chính trị BĐBP; đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo.

Báo cáo tổng kết Nghị quyết TW8 của Cục Chính trị BĐBP và các ý kiến phát biểu tham luận tại hội nghị thống nhất nhận định: Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết TW 8, Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP và cấp ủy các phòng, cơ quan, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, toàn diện, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Cụ thể, Cục Chính trị BĐBP đã tham mưu cho Đảng ủy BĐBP tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt đối với cán bộ chủ trì, chủ chốt tại cơ quan Bộ Tư lệnh BĐBP; tham mưu hướng dẫn triển khai trong Đảng bộ và toàn lực lượng BĐBP; xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp học tập, quán triệt trong Đảng bộ và Cục Chính trị. Hằng năm, trong các nghị quyết, kế hoạch đều chú trọng lãnh đạo công tác nghiên cứu, dự báo, đảm bảo toàn diện, phù hợp tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc; nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện các mặt hoạt động CTĐ, CTC trong BĐBP thực hiện chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, chiến lược quốc phòng, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới...

Mặt khác, Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, hướng dẫn công tác Đảng, công tác Chính trị trong thực hiện chủ trương kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh; xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách huy động nguồn lực kinh tế cho quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; huy động nguồn lực kinh tế từ địa phương và nguồn lực xã hội cho xây dựng tiềm lực quốc phòng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao...

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đã phân tích và bổ sung, làm rõ thêm một số khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân. Trong năm qua, bên cạnh những kết quả quan trọng, tiêu biểu đạt được như đã đề cập ở trên, vẫn còn tồn tại nhiều khuyết điểm, hạn chế, cần thẳng thắn nhìn nhận, tập trung chấn chỉnh, khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Văn Ngọc Quế biểu dương những thành tích đã đạt được của đơn vị trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đại tá Văn Ngọc Quế yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong thời gian tới tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ công tác Biên phòng đến toàn bộ cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP yêu cầu các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trong toàn Cục Chính trị BĐBP tập trung thực hiện có hiệu quả, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục đổi mới tư duy, tăng cường vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác nghiên cứu dự báo chiến lược quốc phòng.

Đồng thời, có chủ trương, biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác vận động quần chúng của BĐBP, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc; làm tốt công tác tham mưu xây dựng lực lượng BĐBP cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng chức năng, nhiệm vụ.

Cẩm Linh

Bình luận

ZALO