Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 03/03/2021 06:16 GMT+7

Tổng kết 10 năm thi hành Luật Quốc phòng trong BĐBP

Biên phòng - Chiều 15-9, Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thi hành Luật Quốc phòng trong BĐBP. Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP, chủ trì hội nghị.

img-7807
Trung tướng Hoàng Xuân Chiến chủ trì hội nghị. Ảnh: Bích Nguyên

Ngay sau khi Luật Quốc phòng có hiệu lực thi hành (1-1-2006), Bộ Tư lệnh BĐBP đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Trong quản lý Nhà nước về quốc phòng, BĐBP đã tham mưu, đề xuất các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hoặc phối hợp ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về lĩnh vực quân sự, quốc phòng (QS-QP). Thực hiện hiệu quả chính sách quốc phòng; nguyên tắc hoạt động quốc phòng; quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng; quy định về trưng mua, trưng dụng phương tiện, tài sản hợp pháp của tổ chức, cá nhân vì lý do quốc phòng. Làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng trong xây dựng khu vực phòng thủ, đảm bảo an ninh, trật tự trong địa bàn khu vực biên giới, vùng biển….

Bên cạnh đó, BĐBP đã quán triệt đầy đủ chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn của cấp trên về công tác sẵn sàng chiến đấu, xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện tác chiến ở các cấp trong BĐBP và các quy định về đảm bảo vật tư trang bị, dự trữ lương thực, thực phẩm trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn….

Tại hội nghị, bên cạnh việc đánh giá kết quả đạt được, các đại biểu đã chỉ ra những bất cập, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Luật Quốc phòng. Đó là sự thiếu thống nhất giữa các quy định của Luật Quốc phòng với Hiến pháp năm 2013; sự thiếu thống nhất giữa các quy định của Luật Quốc phòng với các Luật chuyên ngành về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; chính sách quốc phòng; nguyên tắc hoạt động, cơ cấu tổ chức của lực lượng vũ trang; cơ chế hoạt động của Hội đồng quốc phòng an ninh…

Kết luận hội nghị, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ QS-QP; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, vùng biển; tham gia xây dựng thế trận Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận Biên phòng toàn dân. Thực hiện tốt các quy định của Luật Quốc phòng. Làm tốt công tác nghiên cứu dự báo tình hình để kịp thời tham mưu cho các cấp, địa phương trong hoạch định đường lối, cơ chế, chính sách pháp luật về QS-QP, các dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang làm tốt công tác tham mưu cho địa phương thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ QS-QP.

“Cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về công tác sẵn sàng chiến đấu, xây dựng, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến theo đúng quy định… Rà soát các văn bản QS-QP về công tác quản lý bảo vệ biên giới, báo cáo Bộ Tư lệnh BĐBP để kịp thời tham mưu đề xuất với Quốc hội, Chính phủ, Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành liên quan trong xây dựng hoàn thiện pháp luật QS-QP phù hợp với tình hình mới, thể chế được những điểm mới, tư duy mới của Đảng ta về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; tạo sơ sở pháp lý, thực tiễn, giữ vững chức năng, nhiệm vụ và ổn định về tổ chức của BĐBP nhằm nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, vùng biển …” – Trung tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh.

N.B

Bình luận

ZALO