Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 02/12/2020 01:08 GMT+7

Tổng điều tra nông thôn nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Biên phòng - Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tổng điều tra nông thôn nông nghiệp và thủy sản năm 2016 theo Quyết định số 1225/QĐ-TTg ngày 31-7-2015 của Thủ tướng Chính phủ sẽ kết thúc vào ngày 30-7-2016.

dsc02593
Một cơ sở chế biến khô mực tại tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Bích Nguyên

Tổng điều tra sẽ thu thập thông tin về thực trạng nền sản xuất khu vực nông nghiệp, bao gồm các nội dung chính: Đơn vị sản xuất và lao động, tư liệu sản xuất (đất đai, máy móc, thiết bị, gia súc, gia cầm, khoa học công nghệ), hoạt động trợ giúp cho sản xuất và các thông tin cần thiết khác như là thông tin về liên kết, hợp tác trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, phát triển kinh tế trang trại….

Tổng điều tra lần này cũng thu thập thông tin về nông thôn, bao gồm: Thực trạng và sự chuyển dịch cơ cấu hộ và lao động nông thôn, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, thông tin về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, vệ sinh môi trường nông thôn và các thông tin cần thiết khác.

Thu thập thông tin về cư dân nông thôn, bao gồm các nội dung chính: Thông tin phản ánh điều kiện sống của cư dân nông thôn, thông tin về tích lũy và khả năng huy động vốn, tình hình vay vốn, khả năng tiếp cận tín dụng của cư dân nông thôn…

Kết quả Tổng điều tra nông thôn nông nghiệp và thủy sản nhằm biên soạn các chỉ tiêu kinh tế - xã hội phục vụ việc đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng biến đổi, xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn và cải thiện mức sống dân cư nông thôn trên phạm vi cả nước cũng như của từng địa phương. Đồng thời, biên soạn các chỉ tiêu kinh tế - xã hội phục vụ việc đánh giá kết quả thực hiện một số nội dung của các chương trình mục tiêu quốc gia về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới; phục vụ so sánh quốc tế về các chỉ tiêu khu vực nông nghiệp và nông thôn.

Kết quả của cuộc Tổng điều tra được dùng xây dựng cơ sở dữ liệu về nông nghiệp và nông thôn phục vụ công tác nghiên cứu chuyên sâu và làm dàn chọn mẫu cho một số cuộc điều tra định kỳ hàng năm và các yêu cầu thống kê khác.

N.B

Bình luận

ZALO