Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ ba, 05/12/2023 01:40 GMT+7

Tổng cục Chính trị tổ chức tham gia Hội nghị Văn hóa toàn quốc

Biên phòng - Ngày 24-11, Tổng cục Chính trị tổ chức tham gia Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bằng hình thức trực tuyến. Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì hội nghị tại điểm cầu Tổng cục Chính trị.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết chủ trì hội nghị tại điểm cầu Tổng cục Chính trị.

Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được truyền hình trực tuyến từ Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội đến điểm cầu Tổng cục Chính trị và 46 điểm cầu tại các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, với hơn 1.460 đại biểu tham gia.

Hội nghị nhằm quán triệt, triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, đặc biệt là kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ; tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai các quan điểm, chủ trương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư về văn hóa, văn nghệ.

Từ đó thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2045.

Thông qua hội nghị, tiếp tục cổ vũ, động viên các nhà văn hóa, tri thức, văn nghệ sĩ trong quân đội phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động; tích cực liên kết các lực lượng làm công tác văn hóa, văn nghệ; thường xuyên phấn đấu rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo QĐND

Bình luận

ZALO