Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ ba, 16/04/2024 05:25 GMT+7

Tổng cục Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ Chính trị toàn quân năm 2020

Biên phòng - Sáng 8-12, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị (TCCT) tổ chức Hội nghị cán bộ Chính trị tổng kết công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ,CTCT) năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm TCCT chủ trì Hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT; Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm TCCT; Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng; đại biểu các Tổng cục, Văn phòng Quân ủy Trung ương, các đồng chí chính ủy, bí thư đảng ủy, chủ nhiệm chính trị các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Thay mặt lãnh đạo TCCT, Thượng tướng Đỗ Căn trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động CTĐ, CTCT năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Báo cáo tổng kết đánh giá: Năm 2020, hoạt động CTĐ,CTCT trong toàn quân quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng (QUTƯ-BQP); bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội (ĐBQĐ) và tình hình thực tiễn, triển khai đồng bộ, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ cả thường xuyên, đột xuất, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Nổi bật là: Chủ động, nhạy bén, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, thông tin tuyên truyền, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ. Tổ chức tốt Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X và các hoạt động chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của Đảng, đất nước, quân đội. Chủ động định hướng nhận thức, tư tưởng, dư luận cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Quân đội tiếp tục đi đầu trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đại tướng Lương Cường phát biểu kết luận hội nghị.

Tập trung nâng cao chất lượng công tác Tổ chức xây dựng Đảng, góp phần xây dựng ĐBQĐ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong ĐBQĐ tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội ĐBQĐ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 chặt chẽ, đúng nguyên tắc, thực sự mẫu mực, tiêu biểu, tạo sự lan tỏa trong toàn Đảng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW ngày 8-7-2016 của Thường vụ QUTƯ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ĐBQĐ và toàn quân”, Chỉ thị 855-CT/QUTW ngày 12-8-2019 của Thường vụ QUTƯ về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng lên.

Triển khai nhiều biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp trong ĐBQĐ. Chủ động nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng ĐBQĐ trong sạch vững mạnh, tiêu biểu.

Tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch và kiện toàn cán bộ chỉ huy, quản lý gắn với chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện tốt quy trình giới thiệu cán bộ quân đội tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; chủ động triển khai thực hiện có chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp trong quân đội.

Công tác phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương được tiến hành tích cực, chủ động, nhất là trong xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Hoạt động CTĐ,CTCT trong các nhiệm vụ và công tác đối ngoại quốc phòng tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất; thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, “năm kỷ luật, kỷ cương 2020”, nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia. Tình hình chính trị, tư tưởng toàn quân ổn định, cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, thống nhất về tư tưởng, hành động, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Lương Cường nhất trí với đánh giá trong báo cáo tổng kết và các ý kiến phát biểu tại hội nghị. Đồng chí Chủ nhiệm TCCT ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích đạt được trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ CTĐ, CTCT trong toàn quân năm 2020.

Đại tướng Lương Cường đề nghị bước sang năm 2021, hoạt động CTĐ, CTCT trong toàn quân tập trung thực hiện tốt việc quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, QUTƯ, BQP, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội ĐBQĐ lần thứ XI, Nghị quyết của QUTƯ về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng ĐBQĐ năm 2021. Chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, QUTƯ xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị; giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội.

Toàn quân phát huy truyền thống anh hùng, những thuận lợi, vị thế và uy tín của quân đội, tập trung xây dựng ĐBQĐ trong sạch vững mạnh, tiêu biểu; giữ vững, phát huy bản chất cách mạng, phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ. Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên và khát vọng sáng tạo, cống hiến của tuổi trẻ quân đội; tăng cường đoàn kết nội bộ, gắn bó máu thịt với nhân dân. Xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, các tổ chức vững mạnh xuất sắc, góp phần tăng cường tiềm lực chính trị tinh thần, “thế trận lòng dân” vững chắc. Chủ động đấu tranh trên mặt trận tư tưởng lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; bảo đảm trong bất kỳ tình huống nào quân đội luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Tổ quốc và nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo QĐND

Bình luận

ZALO