Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 08/06/2023 01:24 GMT+7

Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam sơ kết công tác biệt phái sĩ quan giai đoạn 2016-2018

Biên phòng - Sáng 29-11, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác biệt phái sĩ quan từ năm 2016 đến năm 2018. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị.

5c0001d6455714ba5800196d
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quốc Chính

Từ năm 2016 đến nay, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan trung ương, các sở giáo dục và đào tạo; cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cử sĩ quan biệt phái thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc về công tác cán bộ và biệt phái sĩ quan. Sự phối hợp giữa đơn vị cử và cơ quan sử dụng sĩ quan biệt phái trong quan lý, sử dụng sĩ quan biệt phái ngày càng chặt chẽ, nền nếp. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho sĩ quan biệt phái được chú trọng, các chế độ, chính sách được bảo đảm đúng quy định.

Đội ngũ sĩ quan biệt phái có bước trưởng thành khá toàn diện về phẩm chất, năng lực, trách nhiệm và phương pháp công tác, nhất là các đồng chí biệt phái ở các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ và các ban, bộ, ngành trung ương.

Đội ngũ sĩ quan biệt phái ở cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng và Sở Giáo dục và Đào tạo 21 tỉnh, thành phố trọng điểm đã tham mưu cho lãnh đạo sở thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên. Trực tiếp quản lý, giảng dạy môn giáo dục quốc phòng, an ninh, tham gia phối hợp thực hiện công tác quân sự của nhà trường, địa bàn đạt chất lượng, hiệu quả, thiết thực. Tham mưu tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị theo chỉ tiêu của Chính phủ và quyết định gọi đào tạo sĩ quan dự bị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đạt chất lượng, hiệu quả.

Để thực hiện tốt công tác biệt phái sĩ quan trong thời gian tới, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần tăng cường phối hợp chặt chẽ, toàn diện giữa các đơn vị cử và cơ quan sử dụng sĩ quan biệt phái. Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ sĩ quan biệt phái có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đực tốt, số lượng và cơ cấu hợp lý, kiến thức năng lực toàn diện, chuyên sâu, đạt chuẩn về tiêu chí, tiêu chuẩn quy định.

Các sĩ quan biệt phái cần làm tốt công tác tham mưu trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về quốc phòng, nghiên cứu chiến lược quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội gắn với nhiệm vụ quốc phòng-an ninh; quản lý, giáo dục, phổ biến, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ông Quốc Chính

Bình luận

ZALO