Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 05/10/2023 12:08 GMT+7

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước

Biên phòng - Chiều 22-10, mở đầu chương trình nhân sự tại kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân, thay mặt Ủy ban Thường vụ QH, trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để QH bầu Chủ tịch nước.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ: Căn cứ Điều 74 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; căn cứ Điều 8 Luật Tổ chức QH số 57/2014/QH-13; căn cứ Điều 31 Nội quy kỳ họp QH; căn cứ Điểm 4 Nghị quyết số 34 ngày 6-10-2018 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ủy ban Thường vụ QH trân trọng giới thiệu Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, đại biểu QH khóa XIV đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất rất cao giới thiệu để QH bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Nhấn mạnh việc các cơ quan đã tiến hành các quy trình, thủ tục để giới thiệu nhân sự để trình QH xem xét, bầu, phê chuẩn theo đúng quy định về công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước, với yêu cầu đặt ra là bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời phát huy trách nhiệm, dân chủ trong hoạt động của QH, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các đại biểu QH nghiên cứu kỹ tờ trình và các tài liệu kèm theo về nhân sự, để QH tiến hành thảo luận, quyết định bầu, phê chuẩn nhân sự đạt kết quả tốt.

Sáng 23-10, QH sẽ thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ QH báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu QH và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu QH về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước. QH sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử; tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch nước được công bố vào chiều mai. Theo quy định, sau khi được bầu, Chủ tịch nước tuyên thệ và phát biểu nhậm chức trước QH. Lễ tuyên thệ sẽ được phát thanh và truyền hình trực tiếp.

Trước đó, tại Hội nghị Trung ương 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thống nhất rất cao (100%) giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng để QH bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Kỳ họp thứ 6, QH khóa XIV.

Phương Thảo

Bình luận

ZALO