Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 04/10/2023 03:48 GMT+7

Tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, biểu dương khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Biên phòng -

Những ngày qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các địa phương trên cả nước. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã cùng nhân dân tổ chức các hoạt động biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu, trao tặng nhà Đại đoàn kết, vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã thực sự trở thành một hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc trong cộng đồng khu dân cư. Ngày hội đã góp phần khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần sáng tạo trong mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, về truyền thống đoàn kết của dân tộc...

Hà Thu (thực hiện)

Bình luận

ZALO