Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 04/10/2023 03:13 GMT+7

Tôn vinh 84 tập thể, 119 cá nhân điển hình tiên tiến toàn quân

Biên phòng - Ngày 15-8, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, giai đoạn 2014-2019.

07pn_2-1
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Trần Đức

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại biểu đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; Thủ trưởng các cơ quan Bộ Quốc phòng; đại biểu các cơ quan chức năng thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và 84 đồng chí đại biểu đại diện tập thể, 119 cá nhân điển hình tiên tiến (ĐHTT) trong toàn quân. BĐBP có 3 tập thể, 4 cá nhân được tuyên dương tại hội nghị này.

Về phía Bộ Tư lệnh BĐBP có Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP; Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP.

n8zh_3
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động tại Hội nghị. Ảnh: Trần Đức

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014 - 2019).

Theo đó, 5 năm qua, toàn quân đã quán triệt, triển khai toàn diện, đồng bộ CVĐ. Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã đề ra nhiều nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, được cán bộ, chiến sỹ hưởng ứng, thi đua thực hiện với quyết tâm, trách nhiệm chính trị cao. CVĐ đã khơi dậy và phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, trí tuệ, tài năng, sức sáng tạo to lớn và khát vọng cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; trở thành động lực to lớn cổ vũ toàn quân đoàn kết, phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Những kết quả, thành tích toàn quân thực hiện CVĐ trong 5 năm qua có ý nghĩa hết sức thiết thực để kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, với những lời chỉ bảo ân cần, sâu sắc, để bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, giúp mỗi đảng viên và cán bộ thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

ftq7_9
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Trần Đức

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã biểu dương tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng, ra sức khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, tự lực, tự cường, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện, cống hiến của cán bộ, chiến sỹ toàn quân, đặc biệt là 203 tập thể, cá nhân ĐHTT tiêu biểu trong toàn quân được tôn vinh trong dịp này. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sỹ toàn quân cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 855-CT/QUTW ngày 12-8-2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh thực hiện CVĐ phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” theo mục tiêu, yêu cầu đã được xác định của Thường vụ Quân ủy Trung ương. Đặc biệt lưu ý vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, trong đó đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm chính trị của chỉ huy các cấp trong thực hiện CVĐ. Phải coi đây là giải pháp nền tảng quan trọng trong xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị.

Gắn kết chặt chẽ CVĐ với đẩy mạnh thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và phong trào thi đua Quyết thắng; các CVĐ của các cấp, các ngành tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, có môi trường văn hóa lành mạnh, nội bộ đoàn kết thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, khắc phục triệt để những khâu yếu, mặt yếu.

Chủ động phòng chống, đấu tranh, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng trận địa tư tưởng toàn quân vững chắc, không để tiêu cực, tệ nạn xã hội từ bên ngoài xâm nhập, thẩm thấu, tác động đến đơn vị.

fgv4_5
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP cùng các đại biểu dự Hội nghị thăm khu trưng bày giới thiệu sản phẩm sáng tạo toàn quân. Ảnh: Trần Đức

Hai là, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, nội dung của CVĐ; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn quân thực hiện CVĐ một cách tự giác, trách nhiệm, đạt hiệu quả cao nhất. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp về tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 5 chuẩn mực xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.

Ba là, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong thực hiện CVĐ. Việc nêu gương phải thường xuyên, liên tục, thực hiện ở mọi lúc, mọi nơi, từ nhận thức đến hành động, từ việc lớn đến việc nhỏ. Đặc biệt là nêu gương trong rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống và trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao theo đúng tinh thần ”trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực noi theo”; người có chức vụ càng cao thì càng phải nêu gương làm trước, làm tốt, thật sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, phương pháp, tác phong công tác, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Bốn là, tiếp tục cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo các nội dung, chỉ tiêu, tiêu chí của CVĐ, lựa chọn đúng, trúng khâu đột phá, hướng vào việc khắc phục dứt điểm hạn chế, khuyết điểm của cơ quan và đơn vị. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp thực hiện phù hợp với từng đối tượng, đặc điểm nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, nhất là cấp cơ sở. Quan tâm xây dựng, nhân rộng ĐHTT, các mô hình mới, cách làm sáng tạo và tạo điều kiện để ĐHTT tiếp tục đáp ứng thành tích cao hơn nữa. Đồng thời khuyến khích, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sỹ toàn quân học tập, thi đua đuổi kịp và vượt các ĐHTT.

yh3r_7
Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí Thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP cùng các điển hình tiên tiến BĐBP. Ảnh: Trần Đức

Tích cực, chủ động, sáng tạo, đổi mới trong khâu tổ chức thực hiện theo phương châm hướng về cơ sở, làm tốt, làm chắc chắn ngay từ cơ sở, làm cho CVĐ thẩm thấu, xuyên suốt trong mọi lĩnh vực công tác. Ở đâu có hoạt động quân sự quốc phòng, có hoạt động của bộ đội ở đó CVĐ phải được quán triệt và tạo thành động lực tinh thần, cổ vũ, khích lệ cán bộ, chiến sỹ toàn quân đoàn kết hiệp đồng, lập công quyết thắng.

Năm là, Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, gặp mặt, tôn vinh từ cơ sở đến toàn quân, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân ĐHTT, gương người tốt, việc tốt. Các đơn vị cần thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương, nhân dân ở địa phương và gia đình quân nhân để CVĐ có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn quân và trong xã hội; làm cho hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" ngày càng tỏa sáng, trở thành một trong những giá trị tiêu biểu trong nhân cách của người quân nhân cách mạng thời kỳ mới.

Tại hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã trao Bằng khen cho 84 tập thể ĐHTT.

crkj_1
Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Đại tướng Lương Cường trao Bằng khen cho 84 tập thể điển hình tiên tiến. Ảnh: Trần Đức

Chiều cùng ngày, các ĐHTT tham dự Lễ báo công dâng Bác và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ chương trình, trước đó, tối 14-8, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức chương trình giao lưu “Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Kênh Quốc phòng Việt Nam.

Sau 5 năm thực hiện, Cuộc vận động đã được lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong toàn quân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ; thực sự là nét đặc sắc, tiêu biểu riêng có trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thể hiện trách nhiệm chính trị cao của Quân đội trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Đã có 27 tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới; 1.187 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng; 17 Chiến sĩ Thi đua toàn quốc, 2.775 Chiến sĩ Thi đua toàn quân; 1.406 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 203 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trần Đức

Bình luận

ZALO