Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 05/10/2023 03:18 GMT+7

Toàn quân triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023

Biên phòng - Ngày 30/8, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Cùng dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm học 2022-2023, các cơ quan, đơn vị, nhà trường Quân đội đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, kết luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác giáo dục và đào tạo. Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, nhà trường đối với công tác giáo dục và đào tạo có chuyển biến tích cực; đầu tư ngân sách, cơ sở vật chất cho các nhà trường được quan tâm, đời sống vật chất, tinh thần của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được nâng lên, những khó khăn, vướng mắc được giải quyết. Chất lượng giáo dục và đào tạo có bước chuyển biến tích cực; cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, hạ sĩ quan chỉ huy tốt nghiệp ra trường cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ một số vấn đề, như: Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm học; công tác tuyển sinh quân sự; thực hiện chương trình đào tạo; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ giáo dục; công tác khoa học, phối hợp trong quá trình đào tạo; quản lý chính quy, xây dựng kỷ luật trong nhà trường… Cùng với đó, đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ cơ bản, như: Xây dựng chuẩn đầu ra; tuyển sinh quân sự; tuyên truyền hướng nghiệp… Đồng thời đưa ra các định hướng thực hiện nhiệm vụ trong năm học mới 2023-2024.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương ghi nhận và biểu dương kết quả và thành tích mà cơ quan, đơn vị, nhà trường đã đạt được trong thời gian qua. Các nhà trường trong toàn quân đã nỗ lực đoàn kết, khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, bảo đảm đúng kế hoạch; có những chuyển biến tích cực trong công tác giáo dục và đào tạo.

Trên cơ sở đó, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu, các cơ quan, đơn vị, nhà trường tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác giáo dục, đào tạo và phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”; tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học với yêu cầu dạy thực chất, học thực chất, đánh giá thực chất, đáp ứng mục tiêu xây dựng Quân đội và yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Các nhà trường tiếp tục tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về lĩnh vực giáo dục và đào tạo để bảo đảm thống nhất và phù hợp.

Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo các đơn vị, nhà trường triển khai thực hiện hiệu quả các đề án liên quan đến công tác đào tạo trong Quân đội; tập trung hoàn chỉnh xây dựng chuẩn đầu ra, chuẩn chương trình đào tạo. Xây dựng mới, điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo, đề cương môn học, học phần theo chuẩn đầu ra. Triển khai thực hiện các chương trình đào tạo theo Đề án đổi mới quy trình, chương trình đào tạo cán bộ các cấp trong Quân đội...

Thiếu tướng Trần Hải Bình, Phó Tham mưu trưởng BĐBP chủ trì điểm cầu tại Bộ Tư lệnh BĐBP. Ảnh: Thu Minh

Nhà trường Quân đội phải tập trung nghiên cứu, tổ chức diễn tập cho học viên gắn với khung cán bộ trong nhà trường; xây dựng nghị quyết chuyên đề, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để phát triển đội ngũ nhà giáo có trình độ, đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư; nâng cao chất lượng tham quan, học tập, nghiên cứu thực tế của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tại đơn vị và chất lượng cán bộ các đơn vị tham gia các hoạt động của nhà trường.

Thời gian tới, các nhà trường Quân đội phải tích cực chuẩn bị tốt mọi điều kiện và tổ chức thi thử tuyển sinh quân sự theo hình thức đánh giá năng lực trên máy tính của Bộ Quốc phòng để rút kinh nghiệm làm cơ sở sớm áp dụng hình thức này vào tổ chức thi tuyển sinh; tích cực tổ chức biên soạn các loại giáo trình, tài liệu huấn luyện bảo đảm đầy đủ, thẩm định chặt chẽ; thực hiện tốt công tác Đảng, công tác chính trị; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Trên cơ sở những kết quả mà các nhà trường đã đạt được, tại hội nghị, Bộ Tổng Tham mưu đã khen thưởng 44 tập thể và 48 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2022-2023.

Thu Minh

Bình luận

ZALO