Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 13/04/2024 10:04 GMT+7

Toàn quân tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia

Biên phòng - Ngày 22/2, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 trong Bộ Quốc phòng. Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Vũ Hải Sản phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Tham dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cùng đại biểu tại 33 điểm cầu trong toàn quân.

Giai đoạn 2016-2020, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả 2 chương trình mục tiêu quốc gia được Chính phủ giao. Đối với mục tiêu xây dựng nông thôn mới các đơn vị đã phối hợp với các địa phương trong thực hiện tiêu chí 19.1; xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp; hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng được giao, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ở các địa phương gắn với thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Về mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, đã phối hợp triển khai các mô hình giảm nghèo; tập huấn, triển khai khoa học kỹ thuật chăn nuôi và trồng trọt góp phần làm thay đổi nhận thức, phương thức sản xuất, nếp sống của nhân dân trong địa bàn các khu vực kinh tế quốc phòng.

Đến nay, các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt trên 99%; chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đạt trên 93% và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt 50%.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và đến năm 2025, các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ Thủ trướng Chính phủ giao Bộ Quốc phòng trong chương trình, trong đó hỗ trợ phát triển sản xuất mô hình Bộ đội gắn với dân bản đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi, thực hiện hiệu quả dự án mô hình giảm nghèo gắn với quốc phòng, an ninh và phát triển nghề nghiệp ở vùng nghèo, vùng khó khăn; tiếp tục xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp; giữ vững các tiêu chí quân sự, quốc phòng trong Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Quốc phòng. Ảnh: Hồng Pha

Để bảo đảm triển khai các nội dung, nhiệm vụ trong các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 và thời gian tiếp theo bảo đảm đúng tiến độ, hiệu quả, Thượng tướng Vũ Hải Sản yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt và triển khai thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm. Trước hết cần rà soát, sớm đề xuất, báo cáo phương án phân bổ kinh phí năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị bảo đảm đúng tiến độ. Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tổ chức thực hiện các nhiệm vụ Bộ Quốc phòng giao trong các chương trình mục tiêu quốc gia; kịp thời tổng hợp, báo cáo những phát sinh, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tướng Vũ Hải Sản yêu cầu các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng thực hiện tốt việc hướng dẫn, tập huấn cho các cơ quan, đơn vị thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu trong thực hiện các nội dung, dự án thành phần thuộc chương trình mục tiêu quốc gia; rà soát lại nhu cầu của đơn vị; đề xuất phương án phân bổ kinh phí đối với dự án “Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn”.

Cùng với đó là đẩy nhanh tiến độ thẩm định và phê duyệt các dự án; bảo đảm sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả; không để xảy ra sai phạm ảnh hưởng đến uy tín của Quân đội, các đơn vị trực tiếp triển khai dự án cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương; thực hiện hỗ trợ người dân bảo đảm công khai, minh bạch, đúng nội dung, đúng đối tượng; đồng thời chú trọng việc cử cán bộ hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật, hỗ trợ người dân giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Hồng Pha

Bình luận

ZALO