Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 08/03/2021 10:07 GMT+7

Toàn quân rút kinh nghiệm công tác bảo đảm huấn luyện năm 2020

Biên phòng - Ngày 1-9, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện công tác bảo đảm huấn luyện các đơn vị trong toàn quân năm 2020. Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tại 138 điểm cầu trong toàn quân.

Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh BĐBP chủ trì tại điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP. Ảnh: Mai Anh

Qua báo cáo của Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu cho biết: Những năm qua, công tác bảo đảm huấn luyện đã được Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đạt nhiều kết quả, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân.

Các đơn vị đã quán triệt và thực hiện tương đối tốt công tác quy hoạch hệ thống trường bắn, thao trường huấn luyện; thực hiện phê duyệt quy hoạch cho các đơn vị thuộc quyền theo đúng quy định của Bộ Tổng Tham mưu và hướng dẫn của cơ quan chức năng. Hệ thống trường bắn, thao trường đã được quy hoạch thống nhất, đồng bộ, cơ bản đủ về số lượng, chủng loại, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của từng địa phương, địa bàn đóng quân.

Bên cạnh đó, công tác bảo đảm số lượng đạn, thuốc nổ cơ bản đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tế, do vậy chất lượng huấn luyện, diễn tập, làm chủ vũ khí, trang bị của bộ đội được nâng lên. Công tác phân bổ, quản lý xăng dầu huấn luyện cơ bản đúng nguyên tắc, thủ tục, quy định.

Các đơn vị đã chủ động cân đối, điều chỉnh giữa các nhiệm vụ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện thường xuyên cũng như đột xuất. Ngoài các đồ dùng, trang thiết bị huấn luyện do trên cấp phát, các đơn vị đã có nhiều cố gắng sử dụng nguồn kinh phí và công sức bộ đội sản xuất mô hình, học cụ huấn luyện bảo đảm cho các đối tượng huấn luyện; phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao chất lượng trang thiết bị huấn luyện đã được chú trọng.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu và các đơn vị toàn quân trong tổ chức, thực hiện công tác bảo đảm huấn luyện.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm huấn luyện trong toàn quân thời gian tới, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa yêu cầu, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, thông tư, hướng dẫn của trên về bảo đảm huấn luyện; tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống thao trường, bãi tập bảo đảm cơ bản, đồng bộ, ổn định lâu dài, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện và tình hình thực tế.

Thực hiện tốt chế độ dự toán đạn, thuốc nổ huấn luyện; sử dụng hiệu quả, tiết kiệm xăng dầu, phù hợp với nội dung huấn luyện; quản lý sử dụng mục lục ngân sách, thanh, quyết toán đúng thủ tục, nguyên tắc tài chính; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời khắc phục khâu yếu, mặt yếu còn tồn tại trong công tác bảo đảm huấn luyện.

Mai Anh

Bình luận

ZALO