Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 27/11/2022 12:58 GMT+7

Đồn BP cửa khẩu Hoành Mô:

Tọa đàm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Biên phòng - Ngày 21-6, Đồn BP cửa khẩu Hoành Mô, BĐBP Quảng Ninh tổ chức tọa đàm với chủ đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới”. Đây là đơn vị được BĐBP tỉnh chọn tổ chức làm điểm để chỉ đạo, nâng cao chất lượng tọa đàm ở các đơn vị còn lại.

n4w8cp5bls-63541_8191306452074368646_IMG_0407
Ý kiến tham luận tại buổi tọa đàm. Ảnh: Hoàng Lành

Tại buổi toạ đàm, cán bộ, chiến sĩ đơn vị được quán triệt những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các ý kiến tham luận đều khẳng định vị trí, ý nghĩa, vai trò, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời làm rõ sự cần thiết đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, những biện pháp có tính đột phá trong “học tập” và “làm theo” Bác và trong thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” ở đơn vị.

Các đại biểu cũng đi sâu làm rõ trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, các tổ chức quần chúng cũng như từng cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hoá” trong nội bộ ở đơn vị.

Qua buổi tọa đàm, Đồn BP cửa khẩu Hoành Mô đã đánh giá những chuyển biến, kết quả đạt được cũng như những khuyết điểm tồn tại, rút ra bài học kinh nghiệm trong việc học tập và làm theo Bác; đồng thời giới thiệu những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, những kinh nghiệm hay cần được phổ biến, nhân rộng trong tổ chức thực hiện; đưa ra đề xuất, kiến nghị những giải pháp, cách làm thiết thực, hiệu quả trong thời gian tới.

Hoàng Gái - La Lành

Bình luận

ZALO