Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 29/03/2023 09:58 GMT+7

Tọa đàm phát huy vai trò của Quân đội nhân dân Việt Nam trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở biên giới

Biên phòng - Ngày 8/6, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ninh tổ chức Tọa đàm khoa học “Phát huy vai trò của QĐND Việt Nam tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở khu vực biên giới đất liền trong tình hình mới”.

Thiếu tướng, Thạc sĩ Nguyễn Văn Tháp, Phó Chính ủy Học viện Chính trị phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Quang Anh

Thiếu tướng, Thạc sĩ Nguyễn Văn Tháp, Phó Chính ủy Học viện Chính trị, Chủ nhiệm đề tài và Đại tá Lê Xuân Men, Phó Chính ủy BĐBP Quảng Ninh đồng chủ trì tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận các nội dung như: Những vấn đề cơ bản về lý luận phát huy vai trò của QĐND Việt Nam trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở khu vực biên giới đất liền; thực trạng, vai trò của BĐBP Quảng Ninh tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở khu vực biên giới đất liền.

Các đại biểu cũng thảo luận, làm sâu sắc thêm nội dung những yếu tố tác động, yêu cầu và giải pháp phát huy vai trò của QĐND Việt Nam nói chung, BĐBP nói riêng trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở khu vực biên giới đất liền trong tình hình mới.

Phát biểu tham luận tại tọa đàm, đa số các ý kiến đều thống nhất cần thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ các cấp và toàn dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các điều ước quốc tế có liên quan đến biên giới quốc gia. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ, nhân dân nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá, hoạt động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, lợi ích quốc gia - dân tộc ở khu vực biên giới.

Các đại biểu cũng đề xuất tiếp tục quan tâm nâng cao năng lực nắm, đánh giá, dự báo tình hình, nhất là tình hình nội địa, ngoại biên; những động thái, xu thế của các nước trong giải quyết các vấn đề về biên giới, lãnh thổ; tình hình hoạt động của các thế lực thù địch xâm hại chủ quyền quốc gia, biên giới, lãnh thổ của đất nước; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; tích cực tham gia củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, làm tốt công tác phát triển đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Phát biểu kết luận tọa đàm, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tháp ghi nhận những ý kiến phát biểu đầy tâm huyết và trách nhiệm, đánh giá sát với tình hình thực tế của các đại biểu. Thiếu tướng Nguyễn Văn Tháp khẳng định, các ý kiến tham gia đã chỉ ra những phương hướng, giải pháp phù hợp để thực hiện đề tài một cách hiệu quả, thiết thực.

Quang Anh

Bình luận

ZALO