Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 23/03/2023 05:13 GMT+7

Tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng dưới lá cờ vinh quang của Đảng

Biên phòng - Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của BĐBP trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện các mặt công tác nhằm xây dựng lực lượng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đoàn kiểm tra của Bộ Tư lệnh BĐBP kiểm tra toàn diện tại Đồn Biên phòng Cô Ba, BĐBP Cao Bằng. Ảnh: Viết Hà

Xây dựng BĐBP vững mạnh về chính trị được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP xác định là nội dung quan trọng hàng đầu để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Để công tác giáo dục chính trị đạt hiệu quả cao, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống.

Đặc biệt là triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án "Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới" bằng nhiều biện pháp, cách làm sáng tạo, chú trọng đổi mới chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị phù hợp với từng đối tượng, nhiệm vụ, đặc điểm của đơn vị, địa bàn. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ với thực hiện các phong trào thi đua, đặc biệt là việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" với nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, phù hợp.

Bên cạnh đó, công tác thi đua, khen thưởng gắn với phong trào thi đua Quyết thắng của BĐBP đã tạo sự lan tỏa sâu rộng, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, gian khổ, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Công tác thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, báo chí bám sát nhiệm vụ chính trị, đáp ứng tốt đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội.

Thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục đã nâng cao nhận thức, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, lập trường tư tưởng kiên định, rèn luyện phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ vượt mọi khó khăn, thử thách, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cũng chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đảng - công tác chính trị trong các nhiệm vụ, với trọng tâm là công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; bảo vệ biên giới, biển, đảo; đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật... Ngoài ra, các tổ chức Đảng, tổ chức quần chúng được củng cố, hoạt động có hiệu quả đã góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP cũng đã thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XIV. Nổi bật là trong tổ chức lực lượng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chủ động xây dựng, báo cáo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phê duyệt Đề án quy hoạch đồn, trạm Biên phòng, Đề án tổ chức lực lượng BĐBP giai đoạn 2017-2021 và những năm tiếp theo.

Việc quy hoạch tổ chức lực lượng BĐBP một cách toàn diện, ổn định, chuyên sâu nhằm đáp ứng và nâng cao chất lượng nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng lực lượng BĐBP chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đó là cơ sở để xây dựng kế hoạch đảm bảo quân số, trang bị, đầu tư cơ sở hạ tầng, vật chất và đảm bảo các chế độ chính sách, nhằm từng bước nâng cao sức chiến đấu và năng lực công tác của BĐBP.

Từ năm 2017 đến nay, BĐBP đã giảm 122 đầu mối ở các cơ quan, đơn vị. Việc tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức được thực hiện tại các khối hành chính, phục vụ. Còn tại các đơn vị chiến đấu vẫn đủ quân số thực hiện nhiệm vụ. Cùng đó, hệ thống đồn, trạm Biên phòng, cửa khẩu, công trình bảo vệ biên giới, công trình chiến đấu cũng được đầu tư xây dựng, hoàn thiện kiên cố, vững chắc, bảo đảm đủ khả năng quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và phòng thủ trong mọi tình huống.

Đặc biệt, công tác huấn luyện, đào tạo có chuyển biến tích cực, chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ngày càng được nâng lên, sát thực tiễn chiến đấu, quản lý, bảo vệ biên giới, vùng biển. Để có được kết quả đó, các cơ quan, đơn vị BĐBP thường xuyên đổi mới phương pháp, vận dụng linh hoạt các hình thức huấn luyện, thực hiện đúng phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc"; tập trung chỉ đạo đột phá vào khâu tổ chức, điều hành, kiểm tra huấn luyện.

Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào huấn luyện, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành là chính; huấn luyện võ thuật, thể lực, làm chủ vũ khí trang bị, huấn luyện binh chủng hợp thành, huấn luyện theo nhiệm vụ, tình huống sát thực tiễn. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành huấn luyện thực hành tác chiến trong khu vực phòng thủ.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức tốt công tác tập huấn, kiểm tra, phúc tra đối với đội ngũ cán bộ chỉ huy các cấp và đặc biệt là kiểm tra toàn diện đồn Biên phòng. Thông qua các đợt tập huấn, kiểm tra, phúc tra đã đánh giá đúng trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ chỉ huy các cấp theo chức trách, nhiệm vụ, cương vị công tác, làm cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ lãnh đạo chỉ huy các cấp; đánh giá thực chất, khách quan, công bằng trên tất cả các mặt công tác của các đơn vị. Đồng thời, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, chỉ huy; hướng dẫn các đơn vị khắc phục những hạn chế tồn tại, yếu kém để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng Tương, BĐBP Sơn La tham gia huấn luyện khẩu đội cối 60mm. Ảnh: Thành Chung

Đi liền với nâng cao chất lượng huấn luyện, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn. Tiêu biểu như việc kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tính tự giác trong thực hiện của cán bộ, đảng viên, quần chúng với các biện pháp hành chính, pháp luật và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; phát huy vai trò của các tổ chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn; tăng cường công tác quản lý nội bộ, quản lý tư tưởng và các mối quan hệ của quân nhân.

Đồng thời, kiên quyết xử lý các vi phạm đối với quân nhân vi phạm kỷ luật, gây mất an toàn giao thông và trách nhiệm liên đới đối với cán bộ quản lý, chỉ huy đơn vị, bảo đảm nghiêm minh, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương. Ngoài ra, kết quả xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn là một trong những tiêu chí quan trọng để xem xét, đánh giá công tác thi đua, khen thưởng và xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân hằng năm.

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện trong BĐBP đã mang lại những kết quả thiết thực. Đây là cơ sở, tiền đề quan trọng động viên cán bộ, chiến sĩ BĐBP tiếp tục phấn đấu, vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Thành Chung

Bình luận

ZALO