Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ sáu, 08/12/2023 07:36 GMT+7

Trường Trung cấp 24 Biên phòng:

Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII

Biên phòng - Ngày 24/8, Đảng ủy Trường Trung cấp 24 Biên phòng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đại tá Trần Quang Phê, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Trung cấp 24 Biên phòng chủ trì hội nghị.

Đại tá Trần Quang Phê, Hiệu trưởng Trường Trung cấp 24 Biên phòng quán triệt nội dung hội nghị. Ảnh: Quang Thanh

Hội nghị nhằm giúp cấp ủy, tổ chức Đảng, chỉ huy các cấp, cán bộ, đảng viên, quần chúng, trước hết là cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp trong Đảng bộ Nhà trường nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả; đưa việc học tập và triển khai thực hiện các Nghị quyết trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ Nhà trường, kịp thời đưa Nghị quyết vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của hội nghị đề ra.

Tại hội nghị, các đồng chí đảng viên đã được học tập, quán triệt 4 chuyên đề gồm: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Trần Quang Phê yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động tham mưu xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện để quán triệt, vận dụng, cụ thể hóa vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ (tháng, quý, năm). Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết và lựa chọn nội dung cơ bản đưa vào kiểm tra nhận thức chính trị năm 2022; phối hợp, nghiên cứu đưa những nội dung cơ bản, những điểm mới của các nghị quyết vào chương trình giảng dạy, học tập cho các đối tượng.

Bên cạnh đó, căn cứ nội dung đã được học tập, quán triệt, các chi, đảng bộ trực thuộc cụ thể hóa vào nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch của người chỉ huy đảm bảo sát thực tế, đúng chức năng, nhiệm vụ. Tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập nội dung của Nghị quyết gắn với việc tự học tập, tự nghiên cứu của cán bộ, đảng viên và quần chúng....

Khuất Huy

Bình luận

ZALO