Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 07/02/2023 09:27 GMT+7

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển

Biên phòng - Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2021), Bộ Quốc phòng đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm, nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn quân và các tầng lớp nhân dân về đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trước quyết định mở tuyến đường chiến lược quan trọng trên biển; góp phần xứng đáng vào thắng lợi chung của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tàu không số vận chuyển hàng hóa, vũ khí trên tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển. Ảnh tư liệu

Thông qua các hoạt động kỷ niệm giáo dục cán bộ, chiến sĩ, đồng thời cổ vũ, động viên nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, ra sức thi đua, giành những thành tựu mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Căn cứ kế hoạch của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị vừa ban hành kế hoạch phân công nhiệm vụ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển, bảo đảm các cơ quan, đơn vị có liên quan nắm chắc nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò trách nhiệm, xây dựng kế hoạch thực hiện khoa học, tích cực, chủ động trong công tác; tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chặt chẽ, đạt kết quả cao nhất.

Theo QĐND

Bình luận

ZALO