Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ năm, 20/06/2024 09:00 GMT+7

Tổ chức, biên chế quân số phù hợp với tình hình thực tế

Biên phòng - Sáng 14-11, tại Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP chủ trì cuộc họp, nghe Bộ Tham mưu BĐBP báo cáo kết quả triển khai Đề án tổ chức lực lượng BĐBP giai đoạn 2017-2021 và những năm tiếp theo.

5bebef3145571410640012ae
Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP chủ trì cuộc họp. Ảnh: Hà Thu

Theo thông tin tại buổi làm việc, từ tháng 10-2018, Bộ Tham mưu BĐBP đã báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP), Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) và Cục Quân lực BQP về Tờ trình của Bộ Tư lệnh BĐBP về việc ban hành các Quyết định thành lập mới, tổ chức lại, sáp nhập, giải thể, điều chuyển, đổi tên, di chuyển các tổ chức thuộc Đề án tổ chức lực lượng BĐBP giai đoạn 2017-2021 (sau đây gọi tắt là Quyết định).

Bên cạnh đó, Bộ Tham mưu BĐBP đã dự thảo các Quyết định của BQP, BTTM và gửi Cục Quân lực BQP để thẩm định và báo cáo thủ trưởng BQP, BTTM sớm ban hành. Trong thời gian tới, Bộ Tham mưu BĐBP sẽ tiếp tục dự thảo biểu tổ chức, biên chế quân số năm 2018 cho lực lượng BĐBP để báo cáo thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP sau khi Quyết định được ban hành.

Kết luận cuộc họp, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam đề nghị Bộ Tham mưu BĐBP tiếp tục bám nắm và phối hợp với Cục Quân lực BQP để sớm trình BQP và BTTM ký Quyết định. Đồng thời, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP cần chuẩn bị kế hoạch nhân sự trên tinh thần phù hợp với tình hình thực tế, không làm tăng quân số; và dự thảo quyết định thành lập các tổ chức Đảng để chủ động triển khai khi Quyết định được ban hành.

Hà Thu

Bình luận

ZALO