Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ sáu, 24/05/2024 05:42 GMT+7

Tỉnh ủy Tây Ninh tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Biên phòng - Sáng 28/2, Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Khánh An

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo (BCĐ) xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh chủ trì hội nghị.

Với tinh thần làm việc thẳng thắn, khoa học, trách nhiệm, hội nghị đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những mặt còn hạn chế, khuyết điểm, phân tích nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI thời gian tới.

Là tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, giữ vị trí chiến lược, trọng yếu về quốc phòng, an ninh, trong 10 năm qua, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Tây Ninh đã triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI với nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nổi bật là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Khánh An

Tỉnh đã phát huy sức mạnh tổng hợp, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; luôn coi trọng kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội; thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh tinh, gọn, mạnh. Quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Triển khai hiệu quả, ấn tượng các chương trình, kế hoạch, để án phát triển kinh tế xã hội gắn với quốc phòng, an ninh. Đặc biệt là bố trí, sắp xếp ổn định dân cư khu vực biên giới, phối hợp chặt chẽ với Quân khu 7 xây dựng 32 chốt dân quân biên giới kiên cố, 21 điểm dân cư liền chốt dân quân biên giới…

Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển và đạt những kết quả tích cực; tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hằng năm đạt hơn 7%; thu nhập bình quân đầu người đạt 3,7 triệu đồng/tháng. Công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo bền vững luôn được Tỉnh ủy Tây Ninh, cấp ủy các cấp quan tâm, chú trọng; thực hiện tốt công tác chính sách đối với người có công với cách mạng; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp được nâng lên rõ rệt. Công tác đối ngoại được thực hiện tốt, xây dựng thế trận lòng dân, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Campuchia…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt BCĐ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả của tỉnh Tây Ninh trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI. Khái quát một số tình hình quốc tế, khu vực, trong nước, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu, Tỉnh ủy Tây Ninh và cấp ủy Đảng các cấp tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nắm chắc tình hình, không để xảy ra “điểm nóng”, bị động, bất ngờ. Coi trọng xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; xây dựng đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và cả hệ thống chính trị; giữ vững nguyên tắc, quy định của Đảng và quy chế làm việc của cấp ủy.

Đại tướng Phan Văn Giang trao đổi với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Khánh An

Đại tướng Phan Văn Giang cũng lưu ý, tỉnh Tây Ninh cần tiếp tục quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, tập hợp sức mạnh, phát huy chủ nghĩa yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của toàn dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Tích cực triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở các cấp; đẩy mạnh công tác đối ngoại; thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội; ngăn ngừa, đấu tranh phòng, chống lợi dụng tôn giáo, dân tộc, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; coi trọng giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN; xây dựng con người Tây Ninh đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.

Đồng thời, chăm lo xây dựng “thế trận lòng dân”, kết hợp chặt chẽ thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân; tăng cường nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho quốc phòng-an ninh; tập hợp sức mạnh, phát huy chủ nghĩa yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của toàn dân. Tập trung thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; kết hợp phát triển kinh tế với xây dựng khu vực phòng thủ, đảm bảo mỗi bước phát triển kinh tế - xã hội là một bước tăng cường tiềm lực, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc; không phát triển kinh tế bằng mọi giá.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; phát huy, khai thác, tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, giá trị bản sắc văn hóa, lịch sử, truyền thống của tỉnh Tây Ninh đối với sự phát triển của địa phương, đất nước và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục tăng cường quốc phòng, an ninh, trước hết là giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trao thưởng cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI. Ảnh: Khánh An

Tiếp tục chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh vững mạnh, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đủ số lượng, chất lượng tốt, đủ sức ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Nhất quán và tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại, hợp tác với chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các tỉnh Campuchia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định lâu dài…

Nhấn mạnh Tây Ninh có lịch sử lâu đời, giàu truyền thống cách mạng, nhân dân anh dũng, kiên cường trong chiến đấu chống quân xâm lược, cần cù, thông minh, sáng tạo trong học tập, lao động, sản xuất và những thành tích đã đạt được trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Tây Ninh sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, tiếp tục hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Khánh An

Bình luận

ZALO