Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 02/10/2023 07:10 GMT+7

Tính ưu việt của Chủ nghĩa xã hội

Biên phòng - Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội là chủ trương xuyên suốt, nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong suốt quá trình xây dựng, phát triển đất nước và đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên mọi mặt đời sống xã hội. Đây là cơ sở, điều kiện có tính quyết định để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ảnh: minh họa

Minh chứng là tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt bình quân 7%/năm trong suốt 35 năm qua; thu nhập bình quân đầu người từ 159 USD năm 1985 tăng hơn 23 lần lên 3.869 USD năm 2022... Đặc biệt, công tác xóa đói, giảm nghèo đạt kết quả nổi bật, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 58% năm 1993 xuống còn 5,8% năm 2016 theo chuẩn nghèo của Chính phủ và dưới 3% năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều…

Trên phạm vi cả nước, các lĩnh vực an sinh xã hội, y tế, giáo dục, khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam... ngày càng chuyển biến tích cực, nhiều mặt trở thành điểm sáng trên thế giới. Nhà nước dành nhiều nguồn lực, biện pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn trong thiên tai, dịch bệnh... 5 năm qua, cả nước đã hỗ trợ nhà ở cho hơn 350 nghìn hộ người có công và 200 nghìn hộ nghèo; xây dựng hơn 6 triệu m2 nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp.

Việt Nam đã phổ cập giáo dục tiểu học từ năm 2000, phổ cập THCS vào năm 2010. Hệ thống y tế được tổ chức đến tận thôn, bản phát huy tốt hoạt động y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe nhân dân; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 90% dân số. Tuổi thọ trung bình của người dân tăng từ 62 tuổi năm 1990 lên 73,7 tuổi năm 2021.

Đặc biệt, Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm, đầu tư, thực hiện toàn diện các chính sách hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Điển hình như lực lượng BĐBP đã phối hợp triển khai, tham gia thực hiện hơn 20 phong trào, chương trình, mô hình an sinh xã hội, xây dựng khu vực biên giới phát triển bền vững trên các lĩnh vực. Đơn cử như Chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới” đã trao tặng hơn 25.000 con bò giống cho các hộ nghèo ở khu vực biên giới; Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” triển khai ở 210 xã biên giới thuộc 26 tỉnh; hỗ trợ hơn 200 tỷ đồng cho hội viên hội phụ nữ để phát triển kinh tế; Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” tặng quà, sinh kế, nhà ở, công trình dân sinh... với tổng số tiền trên 120 tỷ đồng; Chương trình “Nâng bước em tới trường- Con nuôi đồn Biên phòng” đã nhận đỡ đầu gần 3.000 cháu học sinh và nhận nuôi dưỡng 359 cháu có hoàn cảnh khó khăn...

Thế nhưng, với mục đích, động cơ đen tối, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lại luôn tìm mọi cách để phủ nhận kết quả thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở nước ta. Chúng lợi dụng những hạn chế, tiêu cực trong xã hội, nhất là cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn của một bộ phận nhân dân để xuyên tạc, chống phá.

Thực tiễn cho thấy, những luận điệu vô căn cứ nói trên xuất phát từ góc nhìn phiến diện, một chiều và động cơ chính trị đen tối của các thế lực thù địch, phản động. Cần khẳng định rõ, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Bám sát thực tiễn, Đảng ta đã kiên trì lãnh đạo thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội ngay trong từng chính sách. Qua đó, tạo điều kiện để các giai cấp, tầng lớp nhân dân đều có cơ hội đóng góp cho đất nước; đồng thời, được thụ hưởng xứng đáng, phù hợp với thành quả phát triển của đất nước.

Rõ ràng, việc gắn kết phát triển kinh tế với phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế đi đôi với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Điều đó không chỉ khẳng định bản chất tốt đẹp của chế độ XHCN do Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang nỗ lực xây dựng, mà còn là những minh chứng sinh động để đập tan các âm mưu, luận điệu phủ nhận kết quả thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam.

Thanh Thảo

Bình luận

ZALO