Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 02/12/2023 04:42 GMT+7

Tình trạng tảo hôn giảm nhưng chưa bền vững

Biên phòng - Trong quý III năm 2022, tỉnh Cao Bằng phát sinh 14 cặp tảo hôn tại huyện Hà Quảng và huyện Bảo Lạc, nâng tổng số cặp tảo hôn lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 9 là 59 cặp.

Xóm Cà Lò, xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng là một trong những địa phương có tỉ lệ tảo hôn cao tuy nhiên, thông qua công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, năm nay chưa ghi nhận trường hợp nào tảo hôn. Ảnh: Xuân Hương

Theo Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng, trong những năm qua, công tác giảm thiểu tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết được các cấp, ngành tỉnh Cao Bằng quan tâm triển khai thực hiện, tuy nhiên tình trạng tảo hôn tại địa phương này vẫn diễn biến phức tạp, có giảm nhưng chưa bền vững.

Theo thống kê, năm 2020, toàn tỉnh Cao Bằng có 186 cặp tảo hôn. Năm 2021, số cặp tảo hôn tại địa phương biên giới này tăng lên 261 cặp tảo hôn. Theo báo cáo của các huyện, thành phố, trong quý III năm 2022 có 8/10 huyện, thành phố không có tình trạng tảo hôn, riêng, huyện Hà Quảng và huyện Bảo Lạc có 59 cặp tảo hôn.

Cũng theo Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng, tình trạng tảo hôn thường diễn ra ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), đặc biệt là dân tộc Mông, Dao sinh sống tại các huyện: Bảo Lâm, Bảo Lạc, Hà Quảng…

Nguyên nhân tảo hôn chủ yếu là do trình độ dân trí của vùng đồng bào DTTS còn thấp, người dân chưa nhận thức rõ tác hại sâu xa của tình trạng tảo hôn. Bên cạnh đó, vùng đồng bào Mông, Dao vẫn còn giữ tập tục lạc hậu, cho trẻ kết hôn sớm để gia đình có thêm lao động.

Trước thực trạng tỉ lệ tảo hôn cao, tỉnh Cao Bằng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu tỉ lệ tảo hôn. Gần đây nhất, vào cuối tháng 10, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng đã tổ chức hội thảo nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền, hạn chế tình trạng tảo hôn trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về thực trạng, giải pháp công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tảo hôn trong vùng đồng bào DTTS; thực trạng và giải pháp truyền thông dân số trong vùng đồng bào DTTS có tình trạng tảo hôn; thực trạng và giải pháp về công tác tuyên truyền qua hình thức sân khấu hóa về tảo hôn trong vùng đồng bào DTTS... và một số đề xuất, kiến nghị và giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong thời gian tới.

Trước đó, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch số 847/KH-BDT ngày 31/8/2022 về thực hiện Tiểu dự án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi thuộc Dự án 9 trong Chương trình mục tiêu quốc gia theo Quyết định số1719/QĐ-TTg năm 2022.

Đồng thời ban hành Kế hoạch số 1001/KH-BDT ngày 5/10/2022 về tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn huyện Thạch An, huyện Hạ Lang và huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng năm 2022...

Được biết, thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong năm 2022, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng đã tham mưu chỉ đạo cấp huyện tiếp tục lồng ghép triển khai, tuyên truyền đồng bào các DTTS nâng cao nhận thức, ý thức thực hiện Luật Hôn nhân và Gia đình, Dân số-kế hoạch hóa gia đình, Luật Trẻ em; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới..., xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, thay đổi hành vi trong hôn nhân của đồng bào DTTS, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần nâng cao chất lượng dân số vùng DTTS trên địa bàn.

Bên cạnh đó, tỉnh Cao Bằng cũng triển khai các mô hình can thiệp giảm thiểu tình trạng tảo hôn, tăng cường truyền thông bằng các hình thức đa dạng cho các đối tượng nhất là đối tượng trẻ, học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú tại các khu vực có tỉ lệ tảo hôn cao.

Theo kế hoạch, trong thời gian tới, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng sẽ triển khai các giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn, trong đó có việc thực hiện nhiệm vụ khoa học đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao công tác tuyên truyền nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong vùng đồng bào DTTS tại huyện Bảo Lạc.

Xuân Hương

Bình luận

ZALO