Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 29/09/2023 11:10 GMT+7

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 đạt những kết quả tích cực

Biên phòng - Sáng 22-7, tiếp tục chương trình nghị sự Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội nghe đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 2021.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trình bày báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm trước Quốc hội. Ảnh: Tiến Linh

Theo Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trong 6 tháng đầu năm, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng nhờ sự nỗ lực và quyết tâm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự đoàn kết, thống nhất của toàn dân, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm đã đạt những kết quả tích cực; kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn so với cùng kỳ, các cân đối lớn được bảo đảm. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng-an ninh, đối ngoại đạt nhiều kết quả tích cực.

Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt 5,64% là mức khá cao so với các nước trên thế giới. Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát tiếp tục được kiểm soát ở mức thấp. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 32,2% so với cùng kỳ; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện đạt trên 9,2 tỷ USD, tăng 6,8%...

Bên cạnh đó, Chính phủ quan tâm, thực hiện tốt các chính sách người có công; đẩy mạnh các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng; đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số được cải thiện; đã kịp thời hỗ trợ đồng bào vùng khó khăn, người lao động, người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19…

“Các lực lượng quân đội, công an phát huy tốt vai trò xung kích trên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19. Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện quan trọng của đất nước, nhất là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động bất ngờ; tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội” - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh.

Đề cập đến các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong những tháng cuối năm 2021, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết, Chính phủ tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân là trên hết, trước hết”, kiên định thực hiện hiệu quả mục tiêu "kép”, vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội…

“Chính phủ sẽ thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chú trọng phát triển y tế ở miền núi, biên giới, hải đảo; mở rộng mạng lưới bệnh viện vệ tinh, mô hình bác sỹ gia đình. Chuẩn bị tốt các điều kiện, bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng cho năm học mới…” - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết thêm.

Cũng trong sáng 22-7, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trình bày trước Quốc hội báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Theo đồng chí Đỗ Văn Chiến, cử tri và nhân dân tiếp tục bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là những sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, là sự hòa quyện của “ý Đảng, lòng dân”, thể hiện niềm tin tưởng sâu sắc của cán bộ, đảng viên, nhân dân và cử tri đối với Đảng, Nhà nước và chế độ của chúng ta. Cử tri và nhân dân đồng thuận rất cao với chủ trương nhất quán, xuyên suốt của Đảng ta là phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến trình bày trước Quốc hội báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ nhất. Ảnh: Tiến Linh

Cử tri và nhân dân đánh giá cao quyết tâm chính trị cao, nỗ lực của Chính phủ, các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân trong phòng, chống dịch Covid-19. Cùng với kết quả phòng, chống dịch, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và người dân tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh. Kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng 5,64%; an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững; an sinh xã hội được bảo đảm.

Đồng thời, cử tri và nhân dân đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo mạnh mẽ, tập trung của Đảng và Nhà nước; hành động kiên quyết, với quyết tâm chính trị cao của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

“Cử tri và nhân dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi tiếp tục bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi và tin tưởng dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự ủng hộ của Quốc hội, sự điều hành quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ, các cấp, các ngành đang triển khai đồng bộ, hiệu quả Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đây là nguồn động lực lớn, tạo điều kiện để phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ở vùng còn khó khăn nhất cả nước” - đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Viết Hà

Bình luận

ZALO